Vertailuraportti: Saksassa myydään matkailuajoneuvoja yhä selvästi eniten

Euroopassa rekisteröitiin vuonna 2016 yhteensä 96 410 uutta matkailuautoa. Matkailuvaunuja meni rekisteriin yli 20 000 vähemmän eli 73 650 kappaletta. Saksa on ylivoimaisesti suurin matkailuautojen myyntialue.

Uusia matkailuautoja myydään enemmän kuin -vaunuja. Tämä kehityksen suunta on vallinnut sekä Saksassa että muuallakin Euroopassa jo pitemmän aikaa. Muutos Euroopan markkinoilla tapahtui vuonna 2012. Tuolloin matkailuautojen vuotuinen ensirekisteröinti ylitti ensimmäistä kertaa vaunujen ensirekisteröintimäärän. Silloin uusia autoja merkittiin rekisteriin 73 263 kappaletta. Sitä aikaisemmin matkailuvaunuja oli aina myyty enemmän kuin autoja. Esimerkiksi vuonna 2004 uusia matkailuvaunuja rekisteröitiin Euroopassa ennätykselliset 122 850 kappaletta.

Saksan matkailuautomarkkinat ovat Euroopan suurimmat, sillä miltei joka kolmas Euroopassa myyty uusi matkailuauto rekisteröidään siellä. Vuonna 2016 määrä oli 35 150 kappaletta. Kasvu on jatkunut edelleen, ja vuonna 2017 määrä ylitti 40 000 kappaleen rajan.

Saksan jälkeen seuraavaksi suurimmat uusien autojen markkinat ovat Ranskassa ja Englannissa. Yhteenlaskettunakaan näiden kahden maan myynti ei yllä Saksan markkinoiden tasolle.

Tätä kirjoitettaessa ei uusien matkailuautojen ensirekisteröintilukuja vuodelta 2017 ole vielä julkistettu kaikista Euroopan eri maista.

Pohjoismaat

Ruotsin markkinat ovat Euroopan neljänneksi suurimmat, mutta kooltaan ne ovat vain noin 15 prosenttia Saksan markkinoista. Onneksi yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa markkinoiden koko nousee jo 10 000 autoon. Tuo määrä on jo niin merkittävä autojen valmistajille, että ne kuuntelevat autoja myyvien yritysten ja asiakkaiden toiveita. Yleensä ainakin suurimpien merkkien autot valmistetaan saman konseptin mukaisina Pohjoismaiden käyttöolosuhteisiin.

Suomi ja Ruotsi vuonna 2017

Ruotsissa uusia matkailuautoja myytiin vuonna 2017 yhteensä 6 405 kappaletta. Määrä oli lähes viisi kertaa suurempi kuin Suomessa siitä huolimatta, että Suomessa uusien autojen myynti kääntyi nousuun.

Kummassakin maassa kaksi suurinta merkkiä olivat samat – Adria ja Bürstner.

Jos verrataan Ruotsin ja Suomen 15 eniten myytyä merkkiä, tässä joukossa merkit ovat suurimmaksi osaksi samoja. Mutta niiden osuus markkinoista vaihtelee.

Suomessa retkeilyautojen (Roadcar ja Pössl) merkitys on selvästi suurempi kuin Ruotsissa. Vastaavasti suurikokoisia matkailuautoja myydään Ruotsissa selvästi enemmän kuin Suomessa. Esimerkiksi Niessmann-Bishoffin ja Concorden autoja ei Suomessa mennyt viime vuonna lainkaan rekisteriin.
Carthago, jolla tosin on myös pienempi mallisarja, ylsi Ruotsissa 12 kertaa suurempaan myyntimäärään kuin Suomessa.

Matkailuautojen eniten myydyt mallisarjat vuonna 2016 ja 2017 Suomessa ja Ruotsissa:

Lähteet:
Suomi – Trafin ajoneuvorekisteri/ Matkailuajoneuvotuojat ry
Ruotsi – BilSweden