Brittitutkimus: Leirintämatkailu lisää hyvinvointia ja onnellisuutta

Caravan-lehti uutisoi aiemmin syksyllä saksalaisesta tutkimuksesta, jonka mukaan karavaanarit ovat muuta väestöä onnellisempia.

Sen tutkimuksen tuloksia vahvistavat myös Liverpool John Moores Universityn ja Sheffield Hallam Universityn yliopistotutkijoiden tulokset, jotka on julkaistu ”Outjoyment Report” -raportissa. Kummalliselta kuulostava outjoyment-termi on keksitty yhdistämällä sanat ”outdoors” ja ”enjoyment”.

Tutkimus tehtiin Britannian leirintämatkailualan keskeisen järjestön, 121-vuotiaan The Camping and Caravanning Clubin toimeksiannosta.

Laaja aineisto

Kyselyyn saatiin lähes 11 000 käyttökelpoista vastausta, joista 10 992 oli leirintämatkailua sen eri muodoissaan harrastavia/kokemusta omaavia ja 394 ”lajiin” vihkiytymättömiä. Tuloksia tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä, että vastaajista peräti 80 prosenttia oli vähintään 55-vuotiaita, ja 96 prosenttia The Camping and Caravanning Clubin jäseniä.

Karavaanareiden ja muiden tutkimukseen osallistuneiden vastausten eroja ja samankaltaisuutta päästiin vertaamaan Ison-Britannian viranomaisten aiemmin tekemiin koko maan tason väestön hyvinvointitutkimusten tuottamiin aineistoihin.

Kyselyn lisäksi tutkijat tekivät laajan tutkimusjulkaisuihin perustuvan analyysin muun muassa tykittämällä akateemisia tietokantoja hakusanoilla ”camping” ja ”caravanning”. Osittain vertailukelpoista aineistoa saatiin 11 vuoden takaisesta saman järjestön tutkimuksesta.

Onnellisuuden tavoittelu keskeinen motiivi

Uusi tutkimus osoittaa, että yöpyminen poissa kotoa matkailuajoneuvoissa tai erilaisissa teltoissa lähellä luontoa on hyväksi henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. 93 prosentille lähelle luontoa pääseminen oli tärkeä syy leirintämatkailulleen, ja leirintämatkailijoiden kokema luontoyhteys onkin muuta väestöä läheisempi.

Leirintämatkailun tuottama onnellisuus on lähes kaikille (97 %) keskeinen syy lähteä reissuun matkailuauton, -vaunun tai teltan kanssa. Leirintämatkailijoista 48 prosenttia koki onnellisuutta lähes päivittäin kun taas ei-leirintämatkailijoilla osuus oli yli 13 prosenttiyksikköä pienempi.

93 prosenttia oli sitä mieltä, että leirintämatkailulla on edistävä vaikutus heidän terveydelleen ja hyvinvoinnilleen. Leirintämatkailijat ryhmänä ovat muuta väestöä tyytyväisempiä elämäänsä ja kokevat vähemmän stressiä.

Verrattaessa eri-ikäisiä leirintämatkailijoita keskenään huonoiten hyvinvointimittarien perusteella menee 18–44-vuotiailla, jotka kokevat varttuneempia karavaanareita enemmän stressiä ja ahdistusta elämässään.

Tutkimuksen perusteella kannattaa ottaa irtiottoja arjesta. Useammin (yli 6 kertaa vuodessa) leirintämatkailua harrastavat saavat – vähemmän yllättävästi – enemmän onnellisuutta ja iloa elämäänsä kuin harvemmin liikkeelle lähtevät.

Yksi tutkimuksen tekijöistä, tohtori Kaye Richards Liverpool John Moores -yliopistosta tiivistää tutkimuksen tuloksia näin: ”Leirintä yhdistää ihmiset – ulkoiluun, luontoon, toisiinsa ja mikä tärkeintä itseensä”.