Auto kuljetusvälineenä – tunnetko säännöt?

Henkilö- tai matkailuautolla tapahtuvan kuljettamisen massoihin ja nopeuksiin liittyy monia rajoituksia.

Pian kesämökkikausi alkaa. Samalla yhä useammin näkee, että auto on todellinen kuljetusväline. Joiltakin vain säännöt ovat unohtuneet lähes kokonaan.

Auton kantavuus

Auton rekisteriotteesta näkee, mikä on auton kokonaispaino. Sitä ei saa ylittää. Tästä asiasta ollaan ulkomailla tarkempia kuin Suomessa, ja meilläkin asia alkaa kiinnostaa viimeistään silloin, kun autolla ajetaan ylinopeutta. Samalla viranomainen pyytää rekisteriotteen ja ajokortin. Silloin viimeistään selviää, onko kuljetuksessa noudatettu kaikkia määräyksiä.

Jos auto on hyvin uusi, siinä ei tarvitse kuljettaa Suomessa mukana rekisteriotetta. Onneksi sen tiedot voi tarkistaa itse helposti ja maksutta Trafin nettipalvelun avulla. Tarvitaan vain auton rekisterinumero.

Auton kattoon kohdistuva maksimipaino

Auton valmistaja on auton vaatimustenmukaisuustodistuksessa (COC) kertonut, mikä on auton kattoon kohdistuvan massan maksimipaino. Koska tuossa luvussa on mukana myös kuljetusteline (esimerkiksi suksiboksi), tavallisimmin katolla voi todellisuudessa kuljettaa enimmillään noin 60 kiloa tavaraa. Automallien välillä on kuitenkin eroavuuksia. Helpoimmin asian voi tarkistaa auton käyttöohjekirjasta. Trafin antamissa tiedoissa ei tätä tietoa ole.

Perävaunun vaikutus ajonopeuteen

       Korkeintaan 80 km/h

Suomessa saa vetää perävaunua tai matkailuperävaunua
korkeintaan 80 km/h -nopeudella,

 •  jos perävaunussa on jarrut
 • jos perävaunun kokonaismassa on korkeintaan 750 kiloa ja

a) perävaunun kokonais paino on korkeintaan puolet vetoauton painosta tai
b) perävaunu on lastaamaton eikä sen omapaino ole suurempi kuin puolet vetoauton omasta massasta.

Korkeintaan 40 km/h, jos

perävaunussa ei ole jarruja (ja sen kokonaismassa on korkeintaan 750 kiloa), mutta

a) lastatun perävaunun kokonaispaino ylittää puolet vetoautonomasta massasta tai
b) lastaamattoman perävaunun oma massa ylittää puolet vetoauton omasta massasta

Korkeintaan 40 km/h nopeus merkitsee, ettei Suomessa tällaisella yhdistelmällä saa ajaa Suomessa lainkaan moottoritiellä.  Syynä on se, moottoritiellä on kielletty ajamasta ajoneuvolla, jonka suurin sallittu tai rakenteellinen nopeus on 50 km/h tai vähemmän.

Määräys ei tarkoita, että moottoritiellä velvoitettaisiin aina ajamaan tätä nopeammin. Alempi nopeus saattaa olla perusteltu, esimerkiksi sääolosuhteiden vuoksi.

Matkailuvaunujen nopeudet muualla

Matkailuvaunujen nopeusmääräykset ovat hyvin samanlaisia kuin Suomessa. Pohjoismaiden ulkopuolella tilanne on kuitenkin toinen.

Saksassa

Tavallisesti korkein sallittu nopeus matkailuperävaunua vedettäessä on 80 km/h. Tietyin edellytyksin moottoriteillä ja moottoriliikenneteillä on lokakuusta 1998 alkaen voinut vetää matkailuperävaunua 100 km/h nopeudella.

– Silloin vetoautossa tulee olla lukkiutumattomat jarrut

– Yhdistelmä ei saa ylittää 3,5 tonnin kokonaispainoa sekä

– Kokonaisuus on katsastettava yhdistelmänä. Aikaisemmin yhdistelmän osia, esimerkiksi vetoautoautoa ei saanut vaihtaa toiseen. Nykyisi se on mahdollista. Kuljettaja on vastuussa siitä, että yhdistelmä vastaa katsastusvaatimuksia.

Lisäksi tällaiselle 100 km/h -nopeuden matkailuvaunulle on asetettu erityismääräyksiä:

 • Perävaunun sallittu kokonaispaino saa olla korkeintaan 80 % vetoauton omasta massasta, Näin laskettu perävaunun kokonaismassa ei kuitenkaan saa ylittää autotehtaan autolle asettamaa korkeinta jarrullisen perävaunun painoa.
 • Perävaunun vetopään tulee olla erikoisrakenteinen (kitkavetopää)
 • Perävaunun renkaat saavat olla korkeintaan viisi vuotta vanhat, ja niiden nopeusluokan tulee olla vähintään 120 km/h
 • Perävaunun takaseinässä tulee olla 100 km/h enimmäisnopeutta osoittava tarra
 • Yhdistelmä on katsastettava ensimmäisen kerran esimerkiksi TÜVin tai DEKRAn katsastustoimipisteessä (Saksassa).
 • Hyväksytystä katsastuksesta tulee olla  ajon aikana mukana katsastustodistus sekä lisäksi perävaunussa tulee olla nopeutta osoittava tunnus (100 km/h). Matkailuperävaunulle sallittu 100 km/h nopeus koskee vain Saksaa. Kaikkialla muualla yhdistelmän korkein sallittu nopeus riippuu maan omista säännöksistä.

Ranskassa jopa 130 km/h

Monen mielestä 100 km/h on matkailuperävaunun kanssa liikuttaessa jo melkoinen nopeus. Keski-Euroopassa liikkuvat voivat kuitenkin hämmästyä, sillä Ranskassa moottoriteillä korkein sallittu ajonopeus matkailuvaunua vedettäessä on 130 km/h (ellei liikennemerkein toisin osoiteta).

Ranskassa ei ole määräyksiä matkailuautoyhdistelmän turvallisuusseikkoista. Auto kuin auto ja vaunu kuin vaunu voivat muodostaa sallitun yhdistelmän. Rajoituksia asettaa vain autotehdas. Sen määräyksistä riippuu, minkä painoista vaunua kullakin autolla saa vetää.

Vaikka suurin sallittu matkailuvaunuyhdistelmän nopeus on 130 km/h, se ei tarkoita sitä, että kaikki ajaisivat tällä nopeudella. Tavallisimmin nopeudet ovat alueella 80-100 km/h.

Matkailuauto ja perävaunu Suomessa

Matkailuauto on useimmiten M1-luokan henkilöauto. Vaikka sillä saisi ajaa 100 km/h, perävaunun kanssa ajettaessa nopeus on Suomessa korkeintaan 80 km/h.

Matkailuautoon saa kytkeä sekä jarrullisen että jarruttoman perävaunun. Tällaisen yhdistelmän paino voi olla auton valmistajan antamien tietojen mukaan ainakin minun autossani 3 495 kiloa. Kuitenkin Trafin tiedoista näkyy, että auton ja perävaunun muodostama kokonaismassa voi olla 5 495 kiloa. Perävaunun massa voisi siis olla jopa 2 000 kiloa.

Ajokorttikin vaikuttaa vetämiseen

Henkilöauton eli B-luokan ajokortilla ajaminen:

 • B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä perävaunu, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg. Tällöin yhdistelmän kokonaismassa voi olla korkeintaan 3 500 + 750= 4 250 kg.
 • B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä myös perävaunu, jonka kokonaismassa on yli 750 kg. Tällöin yhdistelmän kokonaismassa voi kuitenkin olla korkeintaan 3 500 kg.

B/96-yhdistelmän ajokortilla saa kuljettaa sellaista ajoneuvoyhdistelmää, jossa on B-luokan vetoauto (kokonaismassa enintään 3 500 kg) ja perävaunun kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 3 500 kg mutta ei 4 250 kg.

BE-luokan ajokortilla saa kuljettaa ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on B-luokan vetoauto (kokonaismassa enintään 3 500 kg) ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3 500 kg. Tällaisen yhdistelmän kokonaismassa saa kuitenkin olla korkeintaan 3 500 kg.

C-luokan (kuorma-auton) ajokortti

C-luokan ajokortti tarvitaan, jos henkilöauton kokonaismassa ylittää 3 500 kiloa. Silloionkin auton kokonaismassa saa olla korkeintaan 7 000 kiloa.  Jos tällaiseen autoon kytketään yli 750 kiloa painava perävaunu,  yhdistelmän kuljettamiseen tarvitaan C1E – ajokortti.  Ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ei kuitenkaan saa ylittää 12 000 kiloa.

Ajokorttivaatimukset ovat periaatteessa samanlaiset koko EU-alueella. Eräissä maissa (esimerkiksi Ruotsissa) on kuitenkin poikkeuksia. Niinpä ennen vuotta 1996 hankitun henkilöauton ajokortin hankkinut Ruotsin kansalainen saa ajaa B-kortilla Ruotsissa matkailuautoa, jonka kokonaismassa on yli 3 500 kiloa (raskas eli luiokan 2 matkailuauto).

Tällainen ruotsalainen ajokortti ei oikeuta ajamaan eli 3 500 kiloa painavaa matkailuautoa Saksassa eikä maissa, jotka eivät ole tunnustaneet tällaista Ruotsissa hyväksyttyä oikeutta. Esimerkiksi Norjassa asia on aiheuttanut pulmia, koska ruotsalaisen kortin omistajat ovat vedonneet pohjoismaisiin sopimuksiin vastavuoroisuudesta.

Keskustelu

 1. ”BE-luokan ajokortiilla saa kuljettaa ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on B-luokan vetoauto (kokonaismassa enintään 3 500 kg) ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3 500 kg. Tällöin yhdistelmän kokonaismassa voi olla korkeintaan 3 500 + 3 500 = 7 000 kg”

  Trafin sivulta kopioitu!

  Kommentoitu 0 kertaa

 2. Reijo Koski

  Tämä artikkeli suorastaan vilisee virheitä, ja se pitäisi ehdottomasti poistaa näkyvistä, ettei kukaan vain toimi näiden ohjeiden mukaan.

  Kommentoitu 0 kertaa

Kommentointi on suljettu.