Järjestöt vetoavat päättäjiin: tiestö laitettava kuntoon

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n ja Suomen tieyhdistys ry:n valmisteleman 100 järjestöä tiestön puolesta -vetoomuksen on allekirjoittanut viikossa jo lähes 200 yhdistystä, yhteisöä tai järjestöä, myös SF-Caravan ry. Allekirjoittaneiden yhteisenä huolena ovat tiestön huono kunto ja ylläpitoon osoitettujen resurssien vähyys.

– Allekirjoituksia on tullut viikossa liki kaksinkertainen määrä alkuperäiseen tavoitteeseen nähden. En ole hämmästynyt, sillä moni järjestö tuntee jäsentensä päivittäisessä toiminnassa, että teiden ylläpito ja siihen osoitetut resurssit eivät ole kestävällä tasolla, sanoo tiedotteessa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Vetoomuksessa todetaan huonokuntoisten päällysteiden määrän lisääntyneen reilussa kymmenessä vuodessa 3000 kilometristä 9000 kilometriin, ja tiestön korjausvelan kasvaneen 1,6 miljardiin euroon. Vuosittain ei pystytä enää päällystämään edes korjausvelan kasvun pysäyttämisen edellyttämää 4 000 kilometriä. Vuonna 2022 päällystettiin vain 2300 kilometriä.