Järki käteen onnettomuuspaikkaa ohitettaessa – vauhti pois ja katse eteenpäin

Varomaton toiminta onnettomuuspaikkoja lähestyttäessä voi aiheuttaa pahimmillaan lisää onnettomuuksia samalla paikalla. Näin kävi esimerkiksi neljästi Nelostiellä 17.1.2022, kun onnettomuuspaikkaa ohittaneita autoja törmäsi onnettomuuspaikan raivaustöiden suoja-autoina käytettyihin ajoneuvoihin.

Palopäällystöliitto vetoaakin nyt tiedotteessaan tienkäyttäjiin, jotta onnettomuuspaikat olisivat turvallisia myös niillä työskenteleville pelastajille ja muille viranomaisille.

Onnettomuuspaikoilla riskejä aiheuttavat esimerkiksi liian suuri tilannenopeus, kuvaaminen ja keskittymisen herpaantuminen onnettomuuspaikkaa lähestyessä. Palopäällystöliitto muistuttaa jokaisen tienkäyttäjän vastuusta omasta ja muiden turvallisuudesta erityisesti onnettomuuspaikkaa ohittaessaan, sillä pelastuslaitoksen resurssit eivät aina riitä laajaan liikenteen ohjaukseen etenkään onnettomuustilanteen alkuvaiheessa.

Turvallista työskentelytilaa pelastushenkilöstö luo muun muassa hidastamalla ohiajavien autojen vauhtia, kaventamalla kaistaa keiloilla ja ohjaamalla autot osittain pientareelle.

Näin onnettomuuspaikkaa tulee lähestyä:

  • Pidä katse edessä olevassa liikenteessä ja keskity ohittamaan onnettomuuspaikka turvallisesti.
  • Hiljennä rauhallisesti ajonopeutta jo hyvissä ajoin ennen onnettomuuspaikkaa. Huolehdi riittävästä turvavälistä muihin.
  • Älä kuvaa onnettomuuspaikalla. Kuvaaminen ja onnettomuuspaikan tarpeeton vilkuilu kasvattaa lisäonnettomuuksien ja vaaratilanteiden riskiä niin autoilijoille kuin pelastushenkilöstöllekin.
  • Aja onnettomuuspaikan ohi poliisin tai pelastushenkilöstön ohjaamaa reittiä.

Lähde: Suomen Palopäällystöliitto ry