Kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia oli viime vuonna tavanomaista vähemmän

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien ennakkotietojen mukaan vuonna 2022 Suomessa sattui 188 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Tutkittujen onnettomuuksien määrä jäi ensi kertaa 2000-luvulla alle kahdensadan. Aiempi alhaisin onnettomuusmäärä oli 211 onnettomuutta vuodelta 2017.

Liikenneonnettomuuksissa kuoli 204 henkeä: moottoriajoneuvoissa olleita 167, jalankulkijoita 18 ja polkupyöräilijöitä 19. Kahdessa pyöräilyonnettomuutena käsitellyssä onnettomuudessa kuoli kevyen sähköajoneuvon kuljettaja.

Eniten vähenivät moottoriajoneuvojen yksittäisonnettomuudet eli onnettomuudet, joissa ei ole ollut kuin yksi osapuoli. Tyypillisimmin yksittäisonnettomuudessa on kyse tieltä suistumisesta. Suistumisonnettomuuksia oli 58, peräti 18 vähemmän kuin vuonna 2021.

Suistumisonnettomuuksien vähentyminen nosti poikkeuksellisesti kohtaamisonnettomuudet viime vuoden yleisimmäksi onnettomuustyypiksi. Kohtaamisonnettomuuksia eli vastakkaisiin ajosuuntiin ajaneiden ajoneuvojen törmäyksiä tapahtui 62.

− Aiempina vuosina noin joka neljäs suistumisonnettomuus on johtunut kuljettajan sairauskohtauksesta. Onkin mahdollista, että sairauskohtausonnettomuuksien väheneminen selittäisi suistumisonnettomuuksien vähenemisen viime vuonna. Sairauskohtausten mahdolliseen vähenemiseen viittaa iäkkäiden kuljettajien suistumisonnettomuuksien väheneminen, sillä iäkkäät kuljettajat saavat eniten sairauskohtauksia, sanoo tiedotteessa OTIn erityisasiantuntija Salla Salenius.

Yli 64-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet ovat vähentyneet jo useamman vuoden ajan, vuonna 2022 heidän aiheuttamiaan onnettomuuksia tapahtui 39. Onnettomuusmäärät vähenivät viime vuonna kaikissa ikäryhmissä, paitsi 21–24-vuotiailla kuljettajilla. He aiheuttivat 16 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, kuusi enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Lähde: Onnettomuustietoinstituutti (OTI). Kuva: Esa Lähteenmäki, Mostphotos