Liikennevirrat ovat siirtyneet Lahden uudelle kehätielle

Autoilijat ovat selvästikin löytäneet uuden Vt 12 Lahden eteläisen kehätien, joka on ollut nyt käytössä lähes neljä kuukautta.

Vanhan valtatien 12 päivittäiset liikennemäärät Lahden seudulla olivat jopa 15 000–22 000 autoa vuorokaudessa, ja tiellä kulki paljon raskasta liikennettä ja vaarallisten aineiden kuljetuksia. Vanha valtatie 12 oli ainoita kaupunkiseudun läpi kulkevia vilkasliikenteisiä valtateitä Suomessa, eikä sille ollut vaihtoehtoisia reittejä.

Uudella Vt 12 Lahden eteläisellä kehätiellä haluttiin parantaa liikenneturvallisuutta ja ohjata läpikulkeva liikenne pois Lahden ja Hollolan keskusta-alueilta.

Muutokset liikennemäärissä ovat jo selvästi nähtävissä. Tosin koronapandemia on osaltaan voinut vaikuttaa liikennevirtoihin pienentävästi.

Raskaasta liikenteestä noin kaksi kolmasosaa on siirtynyt käyttämään uutta Lahden eteläistä kehätietä.

Ajoneuvoliikenteestä uudelle kehätielle on siirtynyt etenkin läpikulkuliikennettä. Kaiken kaikkiaan vanhan valtatien liikenne esimerkiksi Joutjärven kohdalla on vähentynyt kymmeniä prosentteja uuden kehätien myötä. Ennen kehätien avaamista vanhalla valtatiellä liikkui enimmillään jopa 20 000 ja viikonloppuisin noin 12–13 000 ajoneuvoa. Kehätien avaamisen myötä liikennemäärät ovat arkisin reilut 10 000 ja viikonloppuisin noin 7 000 ajoneuvoa.

Liikennemääriä voi seurata reaaliajassa Fintraffic Oy:n seurantapalvelussa.

Lähde: Väylävirasto