Suomen suurin käynnissä oleva tiehanke eteni hyvin vuonna 2019

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke maksaa yli neljännesmiljardia euroa.

Lahden eteläisen kehätien ensimetrejä avattiin liikenteelle kesän 2019 aikana ja sisääntuloväylän parantaminen jatkui läpi vuoden.

Hollolan pää kehätietä käsittää 7,2 kilometriä 2-kaistaista valtatietä välillä Soramäki-Okeroinen sekä 1,3 kilometriä 4-kaistaista valtatietä. Kaiken kaikkiaan hankeosassa rakennetaan 8,5 kilometriä uutta valtatietä, 18 uutta siltaa ja korjataan kaksi olemassa olevaa siltaa.

Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien lisäksi, Hollolan päähän rakennetaan uusi liittymä Nostavan kohdalle.

Kehätien ensimmäiset metrit otettiin käyttöön juuri Soramäen kohdalla, jossa Tampereen suunnan liikenne on elokuusta asti kulkenut uuden kehätien ja eritasoliittymän ramppien kautta kehätien ylittävälle Soramäen sillalle. Okeroisten eritasoliittymässä kehätien ylittävä silta otettiin liikenteelle marraskuussa.

Massiivinen, 275 miljoonaa euroa maksava hanke on koetellut välillä hieman myös autoilijoiden kärsivällisyyttä.

Hollolan päässä on valmiiksi pitkiä siltoja ja syviä kallioleikkauksia

Luhdanjoen ja Vähäjoen yli rakennettiin kehätien pisimmät – 270 metriä ja 230 metriä – sillat. Vähäjoen silta ylittää myös Riihimäki–Kouvola-junaradan. Siltatyön ajaksi rata tehtiin jännitteettömäksi 100 metrin matkalla, ja junat etenivät työmaan ohi rullaamalla.

Luhdanjoen ja Vähäjoen sillat päällystettiin ennen talven tuloa. Näiden kahden pitkän sillan lisäksi vuoden aikana betonoitiin 10 uutta siltaa ja vuoden lopussa olivat työt käynnissä vielä neljällä uuden valtatien ylittävällä yksityistiesillalla.

Suuret kallioleikkaukset Patiokalliossa ja Takamaalla olivat toinen vaativa kohde Hollolan päässä kehätietä. Patiokallion kallioleikkaus on korkeimmasta kohdasta 31 metriä korkea ja pituudeltaan 220 metriä. Molemmat kallioleikkaukset saatiin louhittua vuoden 2019 aikana ja kehätien rakentaminen näissä kohdin etenee hyvää vauhtia. 2019 aikana tehtiin ensimmäiset päällystekerrokset 45 prosenttiin Hollolan pään kehätietä.

Lahden päässä kehätietä maantietunneleiden rakenteet ovat valmiita

Lahden päässä kehätietä rakennetaan 6,2 kilometriä nelikaistaista valtatietä, 14 uutta siltaa, korjataan kaksi vanhaa siltaa, rakennetaan pohjavesikaukalo ja kaksi maantietunnelia.

Vuoden 2019 aikana tunnelityöt olivat täydessä vauhdissa Liipolan (1 km) ja Patomäen tunnelien (400 m) osalta.

Liipolan maantietunneli käsittää kaksi tunneliputkea, yhden putken kumpaistakin ajosuuntaa kohden. Tunnelia rakennettiin pääosin kallion sisään ja se alittaa Liipolan asuinalueen. Tunnelissa tehtiin töitä ympäri vuorokauden. Tunnelilouhinta saatiin Liipolan asuinalueen alta valmiiksi huhtikuussa, ja toukokuussa vietettiin tunnelin tervajaisia.

Liipolan maantietunnelin louhintaräjäytykset saatiin lopullisesti valmiiksi marraskuussa, jonka jälkeen käynnistyi pitkälle vuoteen 2020 jatkuva tunnelitekniikan rakentaminen. Vuonna 2020 rakennetaan vielä betonista välitunnelia.

Patomäen kohdalla uusi kehätie tulee kulkemaan Patomäen kenttien ali rakenteilla olevassa betonitunnelissa. Patomäen tunnelin tarkoitus on palvella kaupunkilaisia – se estää liikennemelun kulkeutumisen tiheään asutulle alueelle sekä mahdollistaa monelle kaupunkilaiselle tärkeän harrastepaikan säilymisen.

Patomäen tunnelin betonirakenteet saatiin valmiiksi joulukuussa, lukuun ottamatta suuaukkoihin liittyviä rakenteita. Tunnelin päälle tullaan rakentamaan nurmikenttiä, jotka palvelevat jatkossa muun muassa urheilukenttinä juniorijalkapalloilijoita.

Lahden päässä rakennettiin pohjavesikaukalo ja valtatien 4 ylittäviä siltoja

Launeen eritasoliittymän kohdalla kehätie kulkee maaleikkauksessa pohjavesialueella, minkä vuoksi alueelle toteutettiin pohjavedensuojausrakenteita. Kriittisimmällä kohdalla suojaus toteutettiin noin 40 metrin mittaisella betonikaukalorakenteella.

Rakennettavan kehätien itäisimmässä päässä on vuoden lopussa saatu valmiiksi uusia nelostien ylittäviä yhteyksiä, jotka jo vuoden 2020 alusta pienentävät raskaan ajoneuvoliikenteen määrää nykyisen Nastolantien liittymän kohdalla.

Tämäkään talvi ei merkittävästi hidasta uuden kehätien rakentamista, vaan siltoja, maatöitä ja tunneleita rakennetaan läpi talven.

Kujalan eritasoliittymä marraskuussa 2019.

Lähde: Väylävirasto