Suomessa on kymmenen vuoden aikana kuollut liikenteessä 25 henkilöä eläinonnettomuuksissa

Vuosien 2010–2019 aikana tapahtuneista 25 kuolemaan johtaneista eläinonnettomuuksista 20 oli törmäyksiä hirveen, kolme hevoseen ja yksi poroon. Yhden onnettomuuden eläintä ei tunnistettu.

Kaikki onnettomuudet tapahtuivat teillä, joiden nopeusrajoitus oli vähintään 80 km/h. Suurin osa onnettomuuksista tapahtui tutkijalautakuntien arvioiden mukaan nopeusrajoituksen mukaisella ajonopeudella. Onnettomuuksille tyypillinen riskitekijä oli se, että kuljettajat eivät alentaneet ajonopeuttaan hirvivaaran tai heikentyneiden olosuhteiden vuoksi.

Hirvionnettomuuksista alle kolmannes tapahtui hirvivaara-alueella ja kaksi kolmesta tapahtui hämärän tai pimeän aikaan. Puolet kuolemaan johtaneista hirvionnettomuuksista tapahtui heinä-elokuussa. Hirvi tuli viidessätoista tapauksessa tielle ajoneuvon kulkusuunnasta katsottuna oikealta, viidessä tapauksessa vasemmalta.

Vuosina 2010–2019 liikennevakuutuksesta korvattiin 4 585 eläinvahinkoa, ja tapausmäärät ovat olleet kasvussa. Liikennevakuutuksesta on korvattu pääasiassa henkilövahinkoon johtaneita eläinvahinkoja. 70 prosenttia liikennevakuutuksesta korvatuista eläinvahingoista tapahtui kesäkuun ja marraskuun välisenä aikana.

Lähde: Onnettomuustietoinstituutti