Vuosi 2019 oli matkailuajoneuvojen myynnille erinomainen

Vuosi 2019 oli ensirekisteröintien osalta myynnillisesti toimialan paras viimeisen kahdeksan vuoden ajanjaksolla.

Tehdasvalmisteisten matkailuajoneuvojen myyntimäärä päätyi vuonna 2019 yhteensä 2232 kappaleeseen, jossa oli kasvua 275 kappaletta (14 %) vuoteen 2018 verrattuna. Vaunumyynnin kasvu (15 %) oli viime vuonna jopa autojen kasvua (14 %) suurempi.

Tehdasvalmisteisia matkailuautoja ensirekisteröitiin vuonna 2019 yhteensä 1449 kappaletta, joka oli 173 kappaletta (14 %) enemmän kuin viime vuonna.

Joulukuussa matkailuautoja ensirekisteröitiin 19 kappaletta, jossa oli vähennystä 2 kappaletta vuoden 2018 joulukuuhun.

Tehdasvalmisteisten retkeilyautojen osuus koko vuoden myynnistä on 30 prosenttia.

Matkailuvaunujen kokonaismyyntimäärä oli 15 % edellisvuotta suurempi. Vuoden kokonaismyyntimäärä oli 783 kappaletta, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen 102 kappaletta.

Matkailuvaunujen myynti kävi hyvin myös joulukuussa. Rekisteriin merkittiin 14 vaunua, joka oli kaksinkertainen määrä edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna.

Lähde: Matkailuajoneuvotuojat ry