Från bergsklippor till torvmosse

I ödemarken i Marttila slingrar sig ett mångsidigt nät av vandringsleder. Längs dem hittar man fascinerande spår av istiden, lämningar av forntida offerriter, förbudstidens hembrännare samt historier om övernaturliga varelser.

Marttila ligger invid 10-vägen mitt emellan Åbo och Forssa. Från Marttila centrum finns bra skyltning till vandringsledernas parkeringsplatser.

Startplatserna till vandringslederna finns i Huhtaanmaja i Heikola och simstranden i Palainen.

Vid Huhtaanmajas startplats finns ett gammalt backhoppstorn som ändrats till utsiktstorn, eldplats och WC. Heikkola byaförening hyr ut en stuga där, Huhtaanmaja, som det finns bastu i.

På startplatsen i Palainen finns en trivsam simplats, byggd i ett grustag.

På båda startplatserna finns det rejält plats även för stora bilar eller långa ekipage. Områdena är lämpliga för camping med tanke på såväl omgivning som utrustning.

Längs med vandringsstigarna kan man göra rundturer av olika längd, det finns flera eldplatser samt vindskydd som är lämpliga för övernattning.

Heikolan kyläseura, eräreitistö

Text och bilder: Tuomo Kesäläinen
Översättning: Arto Ranta