Kinas gräns överskrider man inte obemärkt

Päivi och Pekka Heiskanen berättar den här gången om sina erfarenheter i Kina.

Bilturister behöver i Kina förutom pass och visum även kinesiskt körkort och registreringsskyltar. Det är bra att också förbereda sig på att det är tidskrävande och invecklat att sköta myndighetsangelägenheter i Kina. Det tog 11 timmar för Heiskanens att med olika moment och kötider besikta bilen.

Vid gränskontrollen granskades de vanliga bagageutrymmena och kabinen. Dessutom genomlyste man ryggsäckarna, undersökte bilderna i telefonen och andra mobila apparater samt kartorna över Kina och guideböckerna. Tulltjänstemannen mätte t.o.m. kroppstemperaturen.

Kina visade sina många sidor för resenärerna. Utsiktsområdena under rutten växlade från nord-västliga snötäckta toppar via Takla Makan sandöknen till södra Kinas terasserade risodlingsområden och regnskogar. De tibetanska byarna Xiahe och Langmusi, avvek mycket på grund av sin kultur, från det övriga Kina.

Heiskanens körde under 46 dagar över 9000 kilometer i Kina och bekantade sig med de viktigaste sevärdheterna. Fast Heiskanens hade fullt upp till halsen av allt de hade varit med om, hade de bara sett en liten del av Kina, De anser att Kina är mera en världsdel än ett land.

Text och bilder: Päivi och Pekka Heiskanen
Översättning: Arto Ranta