Med en husbil på över 3,5 ton till Norge

Om man vill slippa undan med billigare vägavgifter i Norge och tänker köra över 2 månader i landet, lönar det sig att göra en överenskommelse med vägverket och skaffa en elektronisk läsapparat, ”tag”.

Det lönar sig också att göra avtal om man färdas med husbil tillhörande M1 klassen och som har en totalvikt på över 3 500 kg, för då uppbärs avgiften enligt prisklass 2 som är billigare. De här specialvillkoren har varit i kraft sedan 4.4.2016.

Om man har skaffat en AutoPASS-sändare till en utländsk bil redan före det här datumet, skall man ta kontakt till AutoPASS-organisationen och be dem att ändra avtalet så att det i fortsättningen uppbärs avgift enligt den lägre tabellen (som bilaga måste man ha bevis på att bilen tillhör klassen M1)

De som har gjort avtal kommer att mot en pant (200 NOK) få en elektronisk läsapparat (tag). Sändaren kan man anskaffa i Norge i betjäningspunkter för vägtullar, vilka är skyltade med ”Kr-service” -trafikmärken, från servicestationer eller via internet (på engelska endast via Fjellinjen-vägbolag, www.fjellinjen.no/Innga-AutoPASS-avtale).

AutoPASS-avtalet kan avslutas med att returnera sändaren till ”Kr-service” betjäningspunkten eller per post. AutoPASS-avtal eller ”tag”-sändare är inte obligatoriska tillbehör men med dem får du vägavgifterna billigare.

Källa: www.autoliitto.fi, bild: Pirjo Rättyä
Översättning: Arto Ranta