Sammanfattning över Caravan-tidningen 2/2023

Slut på trenden av ökad tillväxt av fritidsfordon

Trenden på fortsatt ökad tillväxt av fritidsfordon, som här i Finland har fortsatt sedan medlet av det senaste decenniet, kom nu till sin ända. Förra året återgick registreringen av nya fritidsfordon till ungefär samma nivå som den var år 2018.

De största orsakerna till nedgången i försäljningen är bland annat de stigande priserna, samt leveranssvårigheter av komponenter, som i sin tur leder till svårigheter i leveranser av fordon. Samma brytpunkt av den uppgående försäljningsutvecklingen går också att se på den europeiska marknaden.

I Finland registrerades 1 119 stycken fabrikstillverkade husbilar, det vill säga 48 procent mindre än året innan. Siffran för registrering av nya husvagnar var i sin tur 806 stycken, det vill säga 23 procent mindre. De gemensamma försäljningssiffrorna för husbilar och husvagnar minskade alltså med 39 procent och försäljningen sjönk från 3 686 sålda enheter till 2 249 stycken.

De mest populära husbilarna märkesvis var Sunlight, Adria och Hymer medan de mest populära husvagnarna var Hobby, Adria och Dethleffs. Vid årsskiftet var den sammanslagna siffran för alla finska fritidsfordon 130 680 stycken, alltså högre än någonsin tidigare. Före årsskiftet kommer troligen antalet husbilar bli högre än antalet husvagnar.

Säsongsstart med Caravan Show i Åbo

Årets sommarsäsong startar i april med Caravan Show, som ordnas på Mässcentrum i Åbo den 21-23 april. Evenemanget som under samma tak samlar ihop en mångsidig mängd nya fritidsfordon, försäljare och utställare från branschen, är väl värt ett besök.

På mässan hittar du kvalitativa, mångsidiga idéer för kommande resor. Fokus för i år ligger på information om inhemska resmål samt på trafiksäkerheten. Under öppningen av mässan publiceras valet av Årets campingplatser. Och på gårdsplanen ordnas i samband med mässan den redan traditionella samlingen för karavanare.

Nu arrangeras Estlands första caravan mässa

Circa 25 kilometer från hamnen i Tallinn hittas Vanamõisa Caravan Park campingplats, som har äran att arrangera, inte bara Estlands, utan hela Balticums första caravan mässa. Mässan, som går under namnet CaravanFest ordnas den 5-7 maj. Dock är öppningsdagen öppen endast för inbjudna gäster.

Estland har för tillfället ca 12 000 registrerade husbilar och 4 000 registrerade husvagnar.

Ett stabilt antal föreningsmedlemmar för SF-Caravan

En stigande prisnivå till trots håller populariteten i sig för campingturismen, och antalet föreningsmedlemmar i föreningen SF-Caravan rf håller sig på en stabil nivå. SF- Caravan med sina 80 medlemsföreningar hade, i slutet av år 2022, 65 817 medlemmar. Medlemsantalet minskade med nära 900 medlemmar från förra året som var alla tiders bästa medlems år.

Nordisk Camping Träff firas i Norge

De nordiska Caravan dagarna, Nordisk Camping Träff, firas i år i Norska Arendal den 5-9 juli. Platsen för evenemanget är Hoven Camping, som finns på ön Tromøyn. Det går att anmäla sig direkt till evenemanget genom webbplatsen Nct2023.no.

Nöjda besökare i finska nationalparker

Förra året gjordes det 3,55 miljoner besök till de finska nationalparkerna. Finlands mest besökta nationalpark var igen en gång Pallas-Yllästunturi nationalpark, där man noterade nästan 600 000 besök. På andra plats kom Urho Kekkonens nationalpark med över 400 000 besök.

Översättning: Annika Blåfield