Historiallisen Kuninkaantien kohteiden esittelyyn rakennetaan matkailijoille uusi digipalvelu

Historiallisen Kuninkaantien reitin varrella sijaitsevat nähtävyydet ja niiden ympärillä olevat palveluverkostot Helsingistä Pietariin kootaan uudelle interaktiiviselle digitaaliselle alustalle. Digipalvelussa kohteisiin voi tutustua virtuaalisesti vaikkapa ennen paikalle oikeasti poikkeamista.

Kuninkaantie on Suomen ensimmäinen virallinen matkailutie. Sen varrella on paljon matkailijoiden kannalta kiinnostavia kohteita, ja alueen historia on nähtävissä linnoina, linnoituksina, kartanoina, kaupunkeina, maamerkkeinä ja kirkkoina.

Historiallinen ekosysteemi Helsingistä Pietariin ulottuvalla osuudella modernisoidaan kaksivuotisessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin hallinnoimassa hankkeessa.

Uusi alusta esittelee matkailijoille Kuninkaantietä ja sen kohteita VR/AR-teknologiaa hyödyntäen. Alusta palvelee Kuninkaantien varrella toimivia yrityksiä ja kohteita, joille se on näkyvyyspaikka ja markkinointikanava.

Kuninkaantie on vanha postireitti, joka aikoinaan yhdisti Pohjoismaat ja Venäjän. Se alkaa Norjan Bergenistä ja kulkee Oslon ja Tukholman kautta Maarianhaminaan, edelleen Saaristomeren kautta Turkuun ja Etelä-Suomen halki Venäjälle Viipuriin ja Pietariin asti. Tien nimi perustuu sen historialliseen ja kuninkaalliseen postitien rooliin, jona se yhdisti Ruotsin suurvallan läntiset ja itäiset alueet toisiinsa.

Lähde: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)