Raja-Joosepin rajanylityspaikka kehitetään vastaamaan rajaliikenteen kasvua

Inarin kunnassa, 50 kilometrin päässä Ivalon kylästä sijaitsevan Raja-Joosepin rajanylityspaikalla uusitaan liikennealue ja rakennus, jonne Tulli- ja rajatarkastusasema siirtyvät. Uudistukset valmistuvat vuonna 2021.

– Rakennustyöt alkavat kesäkuun ensimmäisenä päivänä. Raja-Joosepin rajanylityspaikan hankkeessa rakennetaan rajanylityspaikalle erilliset kaistat henkilöauto-, linja-auto ja rekkaliikenteelle sekä ruuhka-ajan erillinen tarkastuskaista, kertoo projektipäällikkö Terhi Haapaniemi Väylävirastosta.

Hanke toteutetaan yhteistyöhankkeena, jonka osapuolia ovat Väyläviraston lisäksi Senaatti-kiinteistöt, Tulli, Rajavartiolaitos, Säteilyturvakeskus ja Intelligent Traffic Management Finland Oy.

– Väylävirasto koordinoi kehittämishanketta ja toimii EU-rahoitussopimuksen mukaisena päähakijana, kertoo rajanylityspaikkojen kehittämishankkeiden projektipäällikkö Jyri Mustonen.

Väyläviraston tilaamassa rakennussuunnitelmassa on varauduttu myös lisäkaistojen rakentamiseen sekä maasta lähtevälle, että maahan tulevalle liikenteelle, mikäli rajaliikenne kasvaa ennakoitua enemmän.

Nykyisen Urho Kaleva Kekkosen puiston (UKK-puisto) yhteyden tilalle on suunniteltu korvaava yhteys. Parannukset edistävät myös rajanylityspaikalla liikkuvien henkilöiden jalankulun turvallisuutta. Lisäksi tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen jonotusaikoja lyhentämällä.

Uudet tilat Tullille ja Rajavartiolaitokselle

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Tullille ja Rajavartiolaitokselle uuden asemarakennuksen noin 800 metriä länteen nykyiseltä asemapaikalta.

Tavoitteena on turvata Tullin ja Rajavartiolaitoksen toiminnalliset edellytykset sekä turvata poronhoidon toimintaedellytykset rajan läheisyydessä. Uusi tulli- ja rajatarkastusasema vastaa käyttäjien tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen.

Lähde: Väylävirasto