Sähkötien asennus käynnistyi yleisellä tiellä Gotlannissa

Sähkötie lataa tietä pitkin ajavan sähköauton akkuja langattomasti.

Sähköauton akut ovat painavia ja niiden lataaminen vie aikaa. Sähköauton lataaminen sähkömaantietä pitkin ajettaessa voisi vähentää autojen riippuvuutta akkujen kapasiteetista, ja pidentää toimintasädettä energiatehokkaasti.

Osana ElectReon-yrityksen kehittämän teknologian testailua Gotlannissa ryhdyttiin 13.11. rakentamaan langattomasti sähköautojen akkuja lataavaa tieosuutta. Ruotsin tielaitoksen (Trafikverket) rahoittamassa kolmivuotisessa Smartroad Gotland -hankkeessa testataan teknologian toimivuutta oikealla maantiellä, ei suljetuilla alueilla, joista teknologiasta on jo muutaman vuoden ajalta kokemusta Ruotsissa.

Tässä vaiheessa pyritään jo osoittamaan, että teknologia olisi valmis kaupalliseen käyttöön. Tarkoitus on myös saada päättäjät vakuuttuneeksi, että tekniikkaa voisi jo ottaa laajasti hyödynnettäväksi osaratkaisuna liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Gotlantiin rakennettavasta sähkötiestä tulee 1,6 kilometrin pituinen, ja se kulkee osana Visbyn kaupungin ja lentokentän yhdistävää tietä. Smartroad Gotlandin sähkötien energiansiirtojärjestelmä on ainakin koevaiheessa suunnattu vain busseille ja kuorma-autoille.

Järjestelmä koostuu kolmesta osasta: asfaltin alla kahdeksan senttimetrin syvyydessä kulkevista kuparikeloista, autojen pohjaan asennettavasta sähköä langattomasti vastaanottavasta osasta sekä koko järjestelmän yleiseen sähköverkkoon liittävästä kontrolliyksiköstä.

Sähkötie siirtää sähköä vain niihin ajoneuvoihin, jotka on hyväksytty hyödyntämään järjestelmää kyseisellä tiellä. Modulaarinen järjestelmä osaa siirtää oikean määrän sähköä kuhunkin ajoneuvoon – esimerkiksi henkilöautossa voi olla yksi vastaanotin mutta kuorma-autossa vaikkapa viisi sähkön vastaanotinta.

Projektin asennustyöt vievät loppuvuoden. Järjestelmän koekäyttö on tarkoitus aloittaa heti ensi vuoden alussa.