SF-Caravanin puheenjohtajana jatkava Olli Rusi: ”Olennaista on hyvinvoinnin lisääminen”

Koronapanedemian värittämä vuosi on ollut leirintämatkailulle pääosin suotuisa, mutta poikkeusajat ovat saaneet jatkokaudelle SF-Caravan ry:n puheenjohtajaksi lauantaina valitun Olli Rusin pohtimaan karavaaniharrastuksen ydintä.

– Olennaista taitaa lopulta olla yksinkertaisesti hyvinvoinnin lisääminen. Se ei muutu, vaikka aika muuttaisi ajoneuvoja, käyntikohteita tai harrastuksen tapoja, Rusi pohdiskeli Hämeenlinnassa järjestetyn liittokokouksen avauspuheessaan.

– Tämän harrastuksen arvo on siinä, miten se tuo hyvinvointia harrastajalle itselleen niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisen hyvinvoinnin muodoissa ja toimii arkielämän vastapainona, mitä se sitten pitääkin sisällään, ja auttaa meitä tavoittamaan tärkeinä ja mielenkiintoisina pitämiämme asioita.

Liiton nokkamies nosti esille myös koronapandemian vaikutukset alan tapahtumiin ja kokoontumisiin.

– Olen vilpittömän pahoillani siitä, että tämä tilanne on riistänyt meiltä yhden olennaisimmista asioista tähän harrastukseen liittyen: Toinen toistemme tapaamisen ja ne vapaamuotoiset keskustelut, joita me kaikki pidämme niin tärkeinä, Rusi lausui.

– Vaikka olemme kuluvana vuonna notkeasti opiskelleet etäkokousten toteuttamista ja hoitaneet asioita riskiryhmiä turvaten ja sosiaalista etäisyyttä noudattaen, ovat nämä kokemukset ehkä kuitenkin vielä erityisesti alleviivanneet henkilökohtaisen tapaamisen merkitystä. Sehän on toisaalta koko harrastuksemme ydintä ja väkevää antia.

”Muutoksessa pysyttävä mukana”

Liiton tulevaisuuden teemoista keskeisimpiä ovat Rusin mukaan harrastuksen monien eri muotojen toisiaan täydentävä rinnakkaiselo, odotukset sähköisten palvelujen saatavuudesta ja myös mahdollisuus korvata tulevaisuudessa osa liiton jäsenmaksuista harrastajien käyttämistä palveluista saatavilla tuotoilla.

– Harrastamisen tavat ovat muutoksessa, ja meidän on harrastajien kattojärjestönä aihetta pysytellä näiden muuttuvien tapojen ja odotusten kehityksen tasalla, Rusi linjasi.

Matkailu virkistää ja sivistää

Hiljattain Rusi tuli valituksi kansainvälisen leirintämatkailujärjestön FICC:n hallitukseen. Tällä hetkellä matkailu rajojen yli on pitkälti jäissä, mutta Rusin mukaan utelias ja ystävällinen kiinnostus erilaisiin ympäristöihin, maisemiin ja ennen kaikkea ihmisiin oman kulttuurimme ulkopuolelta on yksi harrastuksen tärkeä lisäarvo.

– Erityisesti Aasiassa harrastuksen koetaan solmivan henkilöiden välisiä siteitä ja näin edistävän ystävällisiä suhteita kansojen välille sekä poistavan turhaa vastakkain asettelua. Yksilön tasolla kokemus muiden kulttuurien ominaispiirteistä on yksiselitteisesti osa sivistystä ja omaa henkistä kasvua, Rusi sanoi.

– Onneksi meitä on erilaisia ihmisiä ja voimme ystävinä tutustua myös omastamme poikkeaviin tapoihin ja ympäristöihin, ilman koettua uhkaa. Se tuo sekä virkistystä meille itsellemme, tuottaa hyvinvointia kohteille ja lisää erilaisuuden ymmärtämistä, joka taitaa olla tulevaisuuden kannalta yhtä ratkaiseva tekijä kuin ympäristöön liittyvien haasteiden voittaminen.

Rusi lausui muutaman sanan myös ruotsiksi:

”Nu har jag utmärkt bra nyheter från NCR. På ett visst sätt känns det att vi håller på att nå ett nytt nivå i Nordisk samarbete. Kanske ni har hört skvaller om att under gångna åren har samvaron i NCR också innehållit litet knip då och då. Jag är ytterst glad att jag kan berätta hur vi har börjat ännu bättre hitta gemensamma mål och åtgärder för att främja resandet inom Norden och till Norden lika bra. Finland, Sverige och Norge har enastående natur och samhälle. Från Mellersta Europas synvinkel har vi massor av upplevelser att erbjuda till våra karvanister från mera tätbebyggda, industriella och urban områdena. Jag har höga förväntningar till Nordisk samarbete i framtiden. Välkommen till Nordisk Camping Träff i Rauhalahti, Kuopio den 19. – 23.7.2021!”

Lue Rusin laajempi haastattelu Caravan-lehden seuraavasta numerosta 6/2020.