Tällaiset ovat pyörä-, piha- ja kävelykatujen liikennesäännöt

Piha- ja kävelykatuja koskevien liikennesääntöjen osaamisessa on parantamisen varaa, ja tähän ryhmään kuuluu varmasti myös uuden tieliikennelain myötä tullut pyöräkatu.

Kävelykatu: nopeusrajoitus 20 km/h – nopeus sovitettava jalankulun mukaiseksi; moottoriajoneuvolla ajo sallittu vain kiinteistöille (jalankulkijoiden ehdoilla); moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköinti kielletty; jalankulku sallittu kaikilla osilla, mutta ei saa tarpeettomasti estää ajoneuvoliikennettä.

Liikenneturvan helmikuussa tekemä kysely osoitti, että suomalaisten tietämyksessä piha- ja kävelykatujen säännöistä on vielä parantamisen varaa. Yhdeksän kymmenestä (91 %) vastaajasta oli selvillä siitä, että kävelykatu on tarkoitettu ensisijaisesti jalankulkijoille ja yli kaksi kolmesta (70 %) siitä, että muiden tienkäyttäjien on siellä annettava jalankulkijoille esteetön kulku. Kuitenkin vain joka kuudes (17 %) tiesi, että kävelykadulla pyöräilykin on sallittua.

Tulokseen voi vaikuttaa se, että vanhassa kävelykadusta kertovassa liikennemerkissä oli vain jalankulkusymboli, uuden tieliikennelain myötä mukaan on tuotu myös pyörä.

Piha- ja kävelykaduilla ajoneuvolla ajettaessa on annettava jalankulkijalle esteetön kulku, eikä nopeus saa ylittää 20 km/h. Kävelykadulla saa siis kuljettaa moottoritonta ajoneuvoa kuten polkupyörää, mutta moottorikäyttöisen ajoneuvon saa ajaa vain sen varrella olevalle kiinteistölle.

Pihakatu: nopeusrajoitus 20 km/h – nopeus sovitettava jalankulun mukaiseksi; moottoriajoneuvolla ajo sallittu jalankulkijoiden ehdoilla; pysäköinti sallittu pääsääntöisesti vain merkityillä paikoilla; jalankulku sallittu kaikilla osilla, mutta ei saa tarpeettomasti estää ajoneuvoliikennettä.

– Huoltoajokin on sallittu vain, jos se erikseen liikennemerkillä osoitetaan. Ajoneuvolla kävelykadulla ajettaessa on kuitenkin kaikissa tapauksissa annettava jalankulkijoille esteetön kulku, selvittää Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa.

Pyöräkadulla pyöräilijöiden ehdoilla

Pyöräkatu: nopeusrajoitus osoitetaan erikseen liikennemerkillä – nopeus sovitettava pyöräilyn mukaiseksi; moottoriajoneuvolla ajo sallittu pyöräilijöiden ehdoilla; pysäköinti sallittu pääsääntöisesti vain merkityillä paikoilla; jalankulkijoille on erikseen jalkakäytävä.

– Pihakadulle sopivat hyvin sekä ajoneuvot että jalankulkijat, sen luonteesta kaikille tienkäyttäjille yhteisenä tilana kertoo jo liikennemerkkikin. Jalankulkijoille on kuitenkin annettava esteetön kulku, ja onkin tärkeää pitää ajonopeus riittävän alhaisena: se on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h. Tämä pätee pihakatujen lisäksi siis myös kävelykaduilla, Piippa kertoo.

Pyöräkatu on uuden tieliikennelain myötä kokonaan uusi katutyyppi, jossa kuljetaan pyöräilijöiden ehdoilla, ja heille on annettava esteetön kulku. Autoilijat saavat ajaa pyöräkadulla, mutta heidän on sopeutettava vauhtinsa pyöräilynopeuden mukaiseksi.

– Pyöräkadussa on hyvä muistaa se erityispiirre, että siitä kertova liikennemerkki ei itsessään aseta nopeusrajoitusta – toisin kuin piha- ja kävelykatujen kohdalla. Pyöräkadun suurin sallittu nopeus on erikseen osoitettu nopeusrajoitusmerkillä. Lisäksi pyöräkadulla jalankulkijoille on erikseen jalkakäytävä, taustoittaa Piippa.

Kuvat Liikenneturva