Norjan leirintäalueille tulossa uusia vaatimuksia paloturvallisuuden parantamiseksi

Norjan hallitus kertoi lehdistötiedotteessaan 9.8.2021 aikovansa tuoda uusia vaatimuksia maan leirintäalueille tulipaloihin liittyvien riskien vähentämiseksi.

Leirintäalueilta ryhdytään vaatimaan selkeää osastointia, jossa kortteleiden koko saa olla korkeintaan 1200 neliömetriä. Kortteleiden välillä tulee olla vähintään kahdeksan metriä leveät palokadut palojen leviämisen rajoittamiseksi ja sammutuskaluston saamiseksi helposti paikalle. Matkailuajoneuvojen turvavälin on oltava vähintään neljä metriä.

Jos esitys etenee kaavaillusti, määräykset astuvat voimaan tammikuusta 2022 alkaen. Uusien määräysten ei ole tarkoitus koskea takautuvasti nykyisiä leirintäalueita. Määräykset koskevat uusien alueiden rakentamisen lisäksi vanhoja leirintäalueita vain siinä tapauksessa, jos niitä merkittävämmin laajennetaan.

Suomessa leirintäalueiden palo- ja muulle turvallisuudelle on asetettu selkeitä vaatimuksia jo kauan. Niihin liittyvistä määräyksistä sekä ohjeista ja hyvistä neuvoista voit lukea lisää vapaasti ladattavissa olevasta Leirintäalueen turvallisuusoppaasta.