Ajoneuvojen tuottama tieto halutaan nyt kaikkien alan toimijoiden käyttöön

Vielä tällä hetkellä ajoneuvoista kertyvä data on vain autovalmistajien hallussa. Ajoneuvodatan hyödyntäminen vaikuttaa koko liikennealan tulevaisuuteen.

Vakuutusalan eurooppalainen yhdistys Insurance Europe on allekirjoittanut lukuisten eurooppalaisten autoalan järjestöjen kanssa vetoomuksen ajoneuvojen tuottaman tiedon avaamisesta kaikkien alan toimijoiden käyttöön.

Vetoomuksessa vaaditaan Euroopan komissiota takaamaan datan saatavuus lainsäädännöllä. Tällä hetkellä ajoneuvoista kertyvä data on autovalmistajien hallussa. Vetoomuksessa mainitaan, että tietojen laajempi hyödyntäminen turvaisi kuluttajien valinnanvapauden, vahvistaisi kilpailua ja mahdollistaisi innovaatioita.

– Eurooppalaisten autoalan järjestöjen yhteinen vetoomus ajoneuvojen tuottaman datan saamisesta laajemmin hyötykäyttöön on hyvä aloite. Nyt tarvitaan yhteiset pelisäännöt, että ajoneuvon omistaja voi itse päättää, kenelle autonsa tietoa jakaa. Kyse ei saisi olla vain yhden ryhmän edusta vaan asia on kaikkien yhteinen, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen summaa.

Ajoneuvot välittävät valtavasti tietoa

Uudet ajoneuvot tuottavat nykyään ja tulevaisuudessa tarkkaa tietoa esimerkiksi ajoneuvon toiminnasta kuten valojen ja jarrujen häiriöistä, matkamittarin lukemasta, järjestelmien toiminnasta nestetasoista rengaspaineisiin sekä ajotiedoista ja ajotavasta.

– Ajoneuvojen välittämän tiedon määrä on huomattavan suuri ja siitä käytetään tällä hetkellä vasta murto-osa ja viiveellä. Ajoneuvoihin on myös mahdollista välittää informaatiota huomattavasti nykyistä enemmän, Jumppanen kuvailee.

Liikennevakuutuskeskus, vakuutusala ja Finanssiala ry näkevät jaetun tiedon mahdollistavan monia asioita.

–  Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa esimerkiksi uudenlaisen, ajoneuvotietoihin perustuvan tutkimuksen kautta. Lisäksi liikennevakuutuksen hinnoittelua voidaan kohdentaa aiempaa tarkemmin ja tuoda uusia palveluja autonkäyttäjien ulottuville, Jumppanen luettelee.

Samoilla linjoilla on lakimies Amanda Aalto Finanssiala ry:stä.

– Ajoneuvodataa voisi käyttää esimerkiksi onnettomuuksien syiden kartoittamiseen ja järjestelmien kehittämiseen. Lisäksi se voisi auttaa esimerkiksi vakuutusturvan entistä tarkemmassa räätälöinnissä kuljettajan omia liikenneriskejä vastaavaksi ja uusien palveluiden luomisessa, Aalto toteaa.

Lähde: Liikennevakuutuskeskus