Itäisen Suomen keskeinen pääväylä valmistuu juhannusliikenteelle – parannushanke Mikkelin ja Juvan välillä pääsi maaliin

Viitostien hanke Mikkelin ja Juvan välillä valmistuu kokonaisuudessaan juhannukseksi. Viimeiset päällystystyöt on tehty Nuutilanmäen ja Juvan välisellä osuudella ja ajoratamerkinnät valmistuvat tällä viikolla. Juhannuksen jälkeen tehdään vielä pieniä viimeistelytöitä, joiden vaikutus liikenteelle on vähäistä.

Viitostien Mikkeli–Juva-hanke valmistuu alkuperäisessä aikataulussa ja budjetissa. Hankkeen kustannukset ovat 121 miljoonaa euroa.

Valtatie 5 on yksi Itä-Suomen pääväylistä ja osa yleiseurooppalaista TEN-verkkoa. Uudistusten myötä Mikkeli–Juva-välin liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus paranevat. Myös elinkeinoelämän edellytykset alueella kehittyvät tieyhteyden paranemisen myötä.

Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät vuonna 2018 Mikkeli–Nuutilanmäki-välillä, vuotta myöhemmin alkoivat työt Nuutilanmäki–Juva-välillä.

Tie rakennettiin nelikaistaisena ja keskikaiteellisena, ja liittymät toteutettiin eritasoliittyminä. Uutta tietä rakennettiin yhteensä 37 kilometriä ja uusia siltoja 35 kappaletta. Neljä vanhaa siltaa purettiin ja melusuojauksia rakennettiin 12 kilometrin matkalle.

Rinnakkaistieksi jäävällä vanhalla Viitostiellä eli nykyisellä Mt 4500:llä puretaan vielä vanhoja ohituskaistoja, ja purkutyöt valmistuvat heinäkuun puolivälissä.

Lähde ja kuva: Väylävirasto