Klaukkalan kehätie otetaan käyttöön lähes vuoden etuajassa

Klaukkalan keskustan kiertävän, noin 7,5 kilometriä pitkän uuden tieyhteyden rakentaminen aloitettiin helmikuussa 2019. Autot pääsevät uudelle kehätielle torstaina 26.11.2020, lähes vuoden alkuperäistä aikataulua aiemmin.

– Nurmijärven kasvun ja kehityksen tienviitta on nyt noussut Hämeenlinnanväylän varteen. Ilman Klaukkalan kehätietä ei olisi ollut mahdollista kaavoittaa eteläiselle Nurmijärvelle enää uutta asutusta tai yritysalueita, koska Klaukkalan läpi kulkeva tie oli niin kuormitettu. Ruuhkan hännät ovat iltapäivisin roikkuneet moottoritiellä aina Keimolassa saakka. Ennusteiden mukaan päivittäin Klaukkalan läpi ajavista 18 000 autosta ainakin 7 000 siirtyy Klaukkalan kehätielle. Tämä lisää niin liikenteen sujuvuutta kuin myös taajaman viihtyisyyttä, Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä sanoo tiedotteessa.

– On ollut upea seurata, miten yli 30 vuoden suunnittelun ja pyörittelyn jälkeen tie rakennettiin ennätysnopeasti ja kustannusarviot alittaen. Toivottavasti Kehä IV:n loppuosan valmistumista ei tarvitse odottaa seuraavaa 30 vuotta ja tässä välissä saataisiin myös Hämeenlinnanväylä kolmikaistaistettua.

Haasteena risteyssilta moottoritien päälle

Kohteen haastavin paikka oli valtatien 3 ylittävän, 110 metriä pitkän Lamminsuon risteyssillan rakentaminen louhimisineen moottoritien päälle. Vilkkaasti liikennöidyllä moottoritiellä rakentaminen aiheuttaa aina poikkeusjärjestelyjä liikenteelle.

– Hankkeessa oli alusta asti selvää, että pyrimme minimoimaan moottoritielle aiheutuvan haitan rakennustöistä. Yleisesti siltatyömaan kohdalla nopeusrajoitus lasketaan 60 kilometriin tunnissa, mutta me onnistuimme pitämään pääosin nopeuden 80 kilometrissä tunnissa liikenne- ja työturvallisuudesta tinkimättä, Väyläviraston projektipäällikkö Antti Koski sanoo.

– Huolellisella etukäteissuunnittelulla ja tarkalla työvaiheiden aikataulutuksella jouduimme laskemaan nopeusrajoituksen 50 kilometriin tunnissa ainoastaan räjäytysten ja yöajan kaistajärjestelyjen ajaksi, sanoo urakan projektipäällikkö Sami Laakso Kreatelta.

Klaukkalan ohikulkutien hanke sisälsi lähes kahdeksan kilometrin mittaisen kehätien lisäksi 16 kilometriä muiden väylien rakentamista, 470 000 kuutiota kalliolouhintoja ja yli 500 000 kuutiota maanleikkausta, neljä eritasoliittymää ja kuusi uutta siltaa sekä 75 kilometriä nauhapystyojitusta.

Tiealueella tehdään ensi vuoden aikana vielä viimeistelytöitä, kuten viher- ja istutustöitä, kiveystöitä sekä urakka-alueen maisemointeja.

Lähteet: Väylävirasto, Kreate Oy