Liikennevahingoista lähes joka kolmas tapahtui peruutettaessa

Liikennevahinkojen määrää ei ole saatu laskuun.

Liikennevakuutuksesta korvattuja vahinkoja sattui vuonna 2018 kaikkiaan 102 162. Liikennevahinkojen määrä kasvoi lähes viisi prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Vahingoista vajaa puolet (44 %) tapahtui parkkipaikoilla.

Vuoden 2018 liikennevahingoista 82 prosenttia oli omaisuusvahinkoja ja 18 prosenttia henkilövahinkoja. Yleisin vahinkotyyppi oli peruutusvahinko, vahingoista tapahtui peruutettaessa lähes joka kolmas.

Henkilövahingoista puolet oli yksittäisonnettomuuksia eli sellaisia onnettomuuksia, joissa on osallisena vain yksi ajoneuvo ja sen matkustajat. Omaisuusvahingoista yksittäisonnettomuuksia oli viidennes. Valtaosa liikennevahingoista (75 %) aiheutui henkilö- tai pakettiautolla.

– Kun liikennevahinkoja tarkastelee pidemmällä aikavälillä, huomaa vahinkojen vähenemisen hidastuneen viime vuosina. Vahinkojen määrä on pysynyt lähes ennallaan, toissa vuonna määrässä oli jopa nousua. Teknologian ja liikennejärjestelmän kehittämisellä on mahdollisuus vähentää liikennevahinkoja. Toistaiseksi teknologian kehitys ei kuitenkaan ole vähentänyt kolareita yhtä nopeasti kuin on toivottu. Lisäksi on hyvä huomata, että myös jokainen kuljettaja voi omalla toiminnallaan pyrkiä välttämään vahinkoja, OTIn liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari arvioi tilastojen kehitystä.

Mopolla ja moottoripyörällä aiheutuneiden vahinkojen määrä on pysynyt viime vuosina suurin piirtein ennallaan. Vuonna 2018 sattui 2 800 mopovahinkoa ja 2 300 moottoripyörävahinkoa.

Kolaripiikkejä hankalasta talvikelistä

Pahimmat kolaripiikit osuivat vuonna 2018 kolmen viikon jaksolle tammikuun puolivälin jälkeen, jolloin keliolosuhteet olivat haastavia. Piikkipäivinä sattui 529–569 vahinkoa, kun keskimäärin vahinkoja sattuu päivässä noin 280. Kolmannes kaikista liikennevahingoista sattui lumisella tai jäisellä kelillä.

– Lumipyry ja talvikelin äkillinen lauhtuminen luovat haastavat olosuhteet liikenteeseen. Vahinkoja voi silloin torjua ihan yksinkertaisilla keinoilla kuten alentamalla nopeutta ja jättämällä riittävän turvavälin, OTIn liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty neuvoo.

Missä kolaroidaan eniten?

Vuoden 2018 kolaririkkaimmat kunnat on koottu liikennevahinkotilaston kärkikuntaliitteeseen. Lisäksi vuoden 2018 liikennevahinkoaineistoja voi tarkastella OTIn Liikennevahinkoportti-palvelussa, joka sisältää liikennevakuutuksesta korvatut vahingot kymmeneltä vuodelta.

Avoimessa ja maksuttomasssa portaalissa vahinkoja voi tarkastella useasta eri näkökulmasta, esimerkiksi paikkakuntakohtaisesti.

Lähde: Onnettomuustietoinstituutti (OTI)