Pääosa suomalaisista haluaa tiestölle lisärahoitusta

Suomalaiset ovat sillä kannalla, että tiestö pitäisi saada kuntoon.

Jopa 79 prosenttia suomalaisista lisäisi teiden rahoitusta. Lähes puolet lisäisi rahoitusta jonkin verran ja kolmannes merkittävästi.

Kuusitoista prosenttia suomalaisista pitäisi rahoituksen ennallaan. Uusimaalaiset ja alle 35-vuotiaat vastaajat ovat tätä mieltä keskimääräistä useammin.

Kansalaisten mielipiteet ovat selvästi rahoituksen lisäämisen kannalla, sillä vain yksi prosentti olisi valmis vähentämään rahoitusta edes jonkin verran.

Huonot tiet eivät kestä nykyistä käyttöä

Suomen Tieyhdistyksen Taloustutkimuksella teettämä tutkimus on tehty ajankohtana, jolloin valtio on usean vuoden ajan käyttänyt niin sanottua ylimääräistä korjausvelkarahoitusta teiden saattamiseksi parempaan kuntoon. Suomalaiset haluaisivat selvästikin tiensä kuntoon, mutta vuoden 2019 budjetissa ei korjausvelkaan olla osoittamassa rahoitusta. Tämä siitäkin huolimatta, että puolueet esittivät yksimielisesti parlamentaarisen liikennetyöryhmän mietinnössä helmikuussa 2018 perusväylänpidon rahoituksen lisäämistä 300 miljoonalla eurolla vuodessa.

– Kaikki haluavat siis lisätä budjettirahoitusta ja saada tiet kuntoon, mutta siitä huolimatta teiden rahoitus romahtaa vuoden 2019 budjetissa. Hyväkuntoisten teiden varaan voidaan rakentaa elinkeinoelämän kasvua. Huonokuntoiset tiet eivät kestä edes nykyistä käyttöä, sanoo Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen.

Teiden huonolla kunnolla on ollut kielteisiä vaikutuksia arkipäivän elämään viimeisen vuoden aikana 58 prosentille suomalaisista. Keskimääräistä useammin teiden huonolla kunnolla on vaikutusta länsi-suomalaisille vastaajille (66 prosenttia), kun taas uusimaalaisista vastaajista näin kokee vain joka toinen.

Tieyhdistys järjesti Väylät & Liikenne -tapahtuman Tampereella keskiviikkona ja torstaina. Tapahtuma kokosi tuhatkunta alan ammattilaista keskustelemaan Suomen väylien kunnosta. Tutkimuksessa haastateltiin 1002 henkilöä.

Lähde: Suomen Tieyhdistys ry:n tiedote