Suomalaiset ajavat huoletta ylinopeutta tunneleissa

Onnettomuudet tietunneleissa aiheuttavat vakavampia seurauksia kuin avo-osuudella tapahtuvat onnettomuudet. Väyläviraston tuore tutkimus osoittaa, että ylinopeus maantietunneleissa on silti erittäin yleistä.

Tutkimuksessa tehtiin mittauksia Karnaisten (Vt1), Markkinamäen (Vt7), Hiidenkallion (Mt102) ja Revontulen (Vt4) tunneleissa sekä Rantatunnelissa (Vt12). 

Nopeusmittausten perusteella suuri osa maantietunneleiden autoilijoista ajaa ylinopeutta. Kaupunkiliikennetunneleissa ylinopeutta ajavien osuus on noin 80 prosenttia. Kaupunkitunneleissa 15 prosenttia kuljettajista ajaa yli 10–15 km/h ylinopeutta. Moottoritietunneleissa ylinopeutta ajaa hieman yli 50 prosenttia, ja 15 prosenttia ajaa yli 15 km/h ylinopeutta.

Yleisimmät onnettomuustyypit tunneleissa ovat peräänajot ja kaistanvaihto-onnettomuudet sekä törmäämiset tunnelin laitteisiin ja rakenteisiin.

Vuosina 2017–19 Suomessa tapahtui 100 onnettomuutta tunnelissa tai tunnelin välittömässä läheisyydessä. Tunnelissa tapahtuvat onnettomuudet johtavat herkemmin vakavampiin seurauksiin kuin avo-osuudella, sillä suljetussa ympäristössä esimerkiksi onnettomuuden raivaus- ja pelastustyöt vaikeutuvat.

Lähde: Väylävirasto