Suomen 20 pisimmästä sillasta 7 on valmistunut tällä vuosituhannella

Mustasaaren Raippaluodon silta 1 045 metrin pituudellaan joutunee luovuttamaan kärkipaikan Suomen pisimpänä siltana tällä vuosikymmenellä. Helsinkiin 2020-luvulla rakentuvalle Kruunuvuorensillalle on suunnitteilla pituutta jopa 1 200 metriä.

Vuonna 2019 valmistunut Vekaransalmen silta Sulkavalla yltää 639 metrin pituudellaan Suomen pisimpien siltojen listauksessa viidennelle sijalle. Väylän viime vuosina valmistuneissa hankkeissa on Vekaransalmen sillan lisäksi rakennettu muitakin pitkiä ja näyttäviä siltoja.

Jännevirran silta Kuopiossa valmistui vuonna 2018 ja kipuaa 577 metrin pituudellaan kahdeksanneksi pisimmäksi.

Savonlinnaan vuonna 2019 valmistuneet Laitaatsalmen pohjoinen ja eteläinen silta yltävät 469,7 ja 492,4 metrin pituuksillaan pisimpien siltojen listauksen sijoille 14 ja 16.

Käytännöllisyys on näyttävyyttä tärkeämpää

Väylässä taitorakenneyksikön päällikkönä työskentelevän Markku Äijälän mukaan viime vuosikymmenellä siltaratkaisujen taustalla vaikuttavat erityisesti liikennemäärien kasvun ja turvallisuuden aiheuttamat vaatimukset.

Viime vuosikymmenellä rakennettiin erityisesti niin sanottuja kuivia siltoja (teiden risteyksiin tai eritasoliittymiin rakennettuja siltoja), alikulkusiltoja (rata ylittää tien) ja alikulkukäytäviä (jalankulku- ja pyöräliikenne kulkee tien alta).

2010-luvulla on tehty myös suuria vesistösiltoja, joilla poistettiin lossiyhteyksiä (Lövön silta, Vekaransalmen silta) tai avattavia siltoja (Jännevirran silta). Laitaatsalmen sillat rakennettiin Kyrönsalmen syväväylän siirtämisen yhteydessä. Ratkaisu sujuvoitti sekä alla kulkevaa vesiliikennettä että päällä kulkevaa tieliikennettä.

Siltojen suunniteltu käyttöikä on sata vuotta. Senkin vuoksi uusia ratkaisuja otetaan käyttöön vain harkiten ja käytettyjen siltaratkaisujen valinnassa kestävyys ja käytännöllisyys ajavat näyttävyyden edelle.

Vanhojen siltojen uusiminen lisääntyy

2020-luvulla Väylässä rakennetaan uusia siltoja edelleen pääosin tie- ja ratahankkeiden yhteydessä. Ikääntyneiden lossiyhteyksien korvaamista silloilla suunnitellaan useassa kohteessa ja myös vanhojen siltojen uusiminen lisääntyy.

– Kaikissa vanhoissa silloissamme sillan kantavuus ei riitä raskaan liikenteen kasvavien kuormien tarpeisiin. Osa silloistamme on myös jokseenkin huonokuntoisia ja kaipaa peruskorjausta. Lisäksi vanhoista silloista löytyy nykypäivän standardeja ajatellen liikenteellisiä puutteita esimerkiksi leveydessä tai silta-aukkojen koossa, Äijälä sanoo.

Markku Äijälän oma suosikkisilta Suomessa on Sääksmäen silta Valkeakoskella.

– Kyseessä on hieno riippusilta, joka sopii hyvin kauniiseen järvimaisemaan ja näkyy myös tienkäyttäjälle jo kaukaa.

Lähde: Väylä