Viisi kilometriä uutta viitostietä avautuu autoilijoille

Koko Mikkeli–Nuutilanmäki-osuus saadaan käyttöön liikenteelle, kun torstaina 15.10. avataan viisi kilometriä uutta viitostietä Mikkelin Särkämäisten ja Juvan Nuutilanmäen välillä.

Nyt liikenteelle otettavalla tieosuudella Särkämäisen ja Nuutilanmäen välillä tulee olemaan työnaikaisia liikennejärjestelyjä, jotka poistuvat töiden valmistuessa marraskuun puoliväliin mennessä.

Liikenteen siirryttyä uudelle tielinjalle, päästään vanhalla viitostiellä tekemään rinnakkaistieksi muutettavan vanhan valtatien vaatimia muutostöitä. Nuutilanmäen päässä työnaikaiset liikennejärjestelyt jatkuvat talven yli.

Liikenteelle ottamisen yhteydessä avataan Siikakosken eritasoliittymä. Rinnakkaistie Siikakosken eritasoliittymästä Nuutilanmäelle ei ole liikenteen käytössä rakennustöiden aikana. Hidas liikenne ja pyöräily- sekä jalankulkuliikenne käyttävät uutta tielinjaa marraskuun puoliväliin asti Siikakosken eritasoliittymän ja Nuutilanmäen välillä.

Torstaina 15.10. 2020 avattavalla tieosuudella nopeusrajoitukset tulevat olemaan 50–60 km/h. Alennetut nopeusrajoitukset poistuvat töiden valmistuessa vaiheittain.

Rinnakkaistie otetaan kokonaisuudessaan käyttöön urakkaosuudella marraskuun puolivälissä. Lopullisen päällysteen uusi valtatie Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä saa kesällä 2021.

Lähde: Väylävirasto