Syötteen kansallispuistossa vieraillaan ja myös yövytään aiempaa useammin

Tuoreen kävijätutkimuksen mukaan Syötteen kansallispuistossa yöpyjien viipymä oli viime vuonna keskimäärin 3,6 vuorokautta. Päiväkävijät taas ovat kansallispuistossa keskimäärin neljä tuntia kerrallaan.

Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin sijoittuvassa Syötteen kansallispuistossa tehtiin vuonna 2020 lähes 115 000 käyntiä, kun vielä vuonna 2015 kävijöitä oli noin 44 000. Viime vuoden kesällä peräti 43 prosenttia vierailleista oli Syötteen alueella ensimmäistä kertaa.

Kävijöistä 80 % ilmoitti liikkuvansa alueella seurueessa, jonka koko oli 2–5 retkeilijää, 10 % kävijöistä ilmoitti olevansa yksin, ja 10 % kävijöistä ilmoitti seuruekookseen yli 6 henkeä. Neljänneksellä seurueista oli mukanaan alle 15-vuotiaita. Naiset yöpyivät useammin Syötteen kansallispuistossa ja sen lähialueella kuin miehet.

Kansallispuiston aluetaloudellinen vaikutus on tuplaantunut viimeisen viiden vuoden aikana ollen viime vuonna 6,8 miljoonaa euroa. Myös henkilötyövuosivaikutus kasvoi: edellisen kävijätutkimuksen aikaan se oli 32 ja vuonna 2020 jo 53.

Kävijätutkimuksen mukaan luonnon nähtävyyksien katselu ja päiväretkeily olivat yleisimpiä harrastuksia Syötteellä, mutta harrastukset ovat myös monipuolistuneet. Etenkin maastopyöräily, maastossa yöpyminen ja lumikenkäily kiinnostavat aiempaa enemmän. Varaustupien varausmäärät ovat kolminkertaistuneet viidessä vuodessa.

Tutkimuksen perusteella kävijät ovat olleet enimmäkseen tyytyväisiä alueen palveluihin. Tuvat, tulipaikat, laavut ja autiotuvat sekä niiden polttopuuhuolto arvioitiin erittäin hyviksi. Heikoimmaksi palveluksi arvioitiin esteettömyyden huomioon ottaminen, jätehuollon ohjaus ja tiestö. Tutkimukseen annetuissa vapaamuotoisissa palautteissa toivottiin muun muassa, että patikointi- ja maastopyöräreitit tulisi pitää erillään.

Tänä kesänä Syötteellä on ollut ohjelmassa muun muassa vanhojen retkeilyrakenteiden uusimista, uuden reitin rakentamista maastopyöräilijöille ja Syötteen kierroksen pitkospuiden leventämistä kolmilankkuisiksi.

Lähde: Metsähallitus