Tutkittua tyytyväisyyttä

Caravan-lehden pääkirjoitus 1/2019

Caravan-lehti sai loistoarvostelut hiljattain tehdyssä lukijatutkimuksessa (juttu sivuilla 12–13). Tulosten mukaan lehteä luetaan huolella ja sisältöön paneutuen. Peräti kaksi kolmasosaa vastaajista lukee lähes koko lehden, ja keskimäärin tähän käytetään aikaa lähes tunti. Joka numeroon tartutaan useita kertoja, ja moni myös arkistoi lehdet palatakseen niihin jopa vuosien päästä.

Lukijatutkimuksia lehdelle vuodesta 2005 alkaen tehnyt Focus Master Oy on kerta toisensa jälkeen hämmästellyt Caravanin tuloksia, jotka erottuvat selvästi edukseen yli sadan tutkitun aikakauslehden joukosta. Muiden julkaisujen lukemiseen käytettävä aika on vähenemään päin, mutta karavaanareiden lukutottumukset pysyvät hyvällä tasolla.

Tutkimukseen osallistuneet poimittiin tilaajarekisteristä satunnaisotannalla, ja perinteisen paperikyselyn rinnalla tehtiin nyt ensimmäistä kertaa myös sähköinen kysely. Näin vastaajiksi tavoitettiin aiempaa enemmän nuorempia ikäluokkia sekä aktiivisia, paljon matkaavia karavaanareita. Vaikka nuoret polvet suosivat yhä enemmän digitaalisia julkaisualustoja, muuttunut vastaajaprofiili ei heikentänyt tuloksia. Vastausten vertailukelpoisuuden aiempiin tutkimuksiin takasimme pitämällä kysymykset ennallaan.

Hiukan yllättävänä saattoi pitää sähköisten julkaisujen kehnoa suosiota. Caravan-lehti.fi- ja Leirintaopas.fi-sivustot sekä sosiaalisen median kanavamme olivat tuttuja vain noin 60 prosentille vastaajista. Painetun Caravan-lehden lukijat kokevat kuitenkin omakseen, sillä alan ainoa erikoisjulkaisu kokoaa kaikki karavaanarit yhteen kuin leirinuotiolle. Sen roihun ympärillä väkeä riittää, mutta 58 677 kappaleen levikki (MediaAuditFinland 11.12.2018) kertoo vain puoli totuutta. Todellisuudessa jokaisella numerolla on tutkitusti tuplamäärä lukijoita.

Vastaajien mielestä laadukas lehti antaa edustavan kuvan SF-Caravanista, ja pari vuotta sitten päivitettyä ulkoasuakin kiiteltiin. Lukijoiden kiinnostuksen kohteet ovat pysyneet pitkään samoina. Niistä mieleisimpiä ovat kotimaan matkailukohteet, leirintäalueiden esittelyt sekä auton ja vaunun huolto ja ylläpito. Nousussa ovat ulkomaan matkailukohteiden esittelyt, auto- ja vaunuesittelyt sekä tekniikka ja testeihin liittyvät jutut. Myös ilmoitusten huomioarvo on korkea.

Monipuolisesta ja laadukkaasta sisällöstä olemme aina halunneet pitää kiinni. Tämän vuoden lehtiin tuomme uutuutena muun muassa käytettyjen matkailuajoneuvojen pikatestin, joita on useissa palautteissa toivottu. Kaikenlaiset ehdotukset sisällön kehittämiseksi ovat tervetulleita jatkossakin, sillä säännöllinen pikku uudistuminen piristää lukijoiden ohella myös meitä lehden tekijöitä.

Pauli Salokangas

Päätoimittaja