Iäkkään kuljettajan ajokunto huolestuttaa monia läheisiä

Yli 70-vuotiaiden ajokortillisten määrä on tuplaantunut noin 10 vuodessa.

LähiTapiolan teettämän kyselyn mukaan kaksi viidestä suomalaisesta on huolissaan läheisensä tai tuttavansa korkean iän vaikutuksesta tämän ajamiseen. Vastaajista 32 prosenttia kertoo olleensa jonkin verran huolissaan ja 9 prosenttia erittäin huolissaan.

– Ikääntyminen vaikuttaa meihin kaikkiin ja voi tuoda mukanaan esimerkiksi sairauksia sekä reaktiokyvyn ja muistin heikentymistä, mikä aiheuttaa riskejä liikenteessä. Korkea ikä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että kuljettajalle sattuisi enemmän vahinkoja, koska kokemus voi myös tuoda ajamiseen varmuutta ja ennakointikykyä. Oman ja läheisen ajokyvyn kehitystä on kuitenkin hyvä seurata, sanoo liikenneturvallisuuden johtaja asiantuntija Markus Nieminen LähiTapiolasta.

Traficomin mukaan 70 vuotta täyttäneitä ajokortinhaltijoita oli vuonna 2019 lähes puoli miljoonaa. Suomalaiset jäävät eläkkeelle aiempaa terveempinä ja jatkavat ajamista pidempään, kun ajokunto on hyvä.

Kun terveys ja havainnointikyky sitten aikanaan alkaa heiketä, herää monen läheisen huoli. LähiTapiolan kyselyyn vastanneista läheisensä tai tuttavansa ajamisesta huolissaan olleista oli iän vaikutukset ottanut puheeksi 45 prosenttia. Yhtä moni ei kuitenkaan ole tuonut huoltaan esiin.

Varttuneen kuljettajan ajoterveys tulee arvioitavaksi viimeistään siinä vaiheessa, kun ikää on kertynyt 70 vuotta ja ajokortti pitää uudistaa. Myös aiemmin lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa poliisille, jos hän huomaan esimerkiksi rutiinitarkastuksen yhteydessä kuljettajan ajoterveyden pitkäaikaisesti heikentyneen.

Niemisen mukaan jokaisen kannattaa iän karttuessa alkaa seurata omaa ajokykyään. Tuleeko risteyksissä esimerkiksi aiempaa useammin läheltä piti -tilanteita tai tuntuuko liikenteen havainnointi aiempaa raskaammalta.

Omaa ajokykyä voi arvioida esimerkiksi Liikenneturvan laatimilla kuljettajan itsearviointitesteillä.

Lähde: LähiTapiola