Maanteiden hoitourakat kiinnostivat aiempaa useampia yrityksiä

Maanteiden hoito jaetaan Suomessa 79 hoitourakkaan, jotka kilpailutetaan viiden vuoden välein. Vuodenvaihteessa näistä urakoista kilpailutettiin 13 kappaletta. Mukana olivat muun muassa Mäntsälän, Porvoon, Kotkan, Lapuan ja Sodankylän hoitourakat.

Verrattuna vuoden 2019 kilpailutuksiin, markkinoilla oli enemmän kiinnostusta. Maanteiden hoitourakoihin kuuluvat esimerkiksi lumen auraus, liukkaudentorjunta, päällystevaurioiden paikkaukset ja viherhoito.

– Hyväksyttyjä tarjouksia tuli pyöristettynä kolme jokaista hoitourakkaa kohden, kun viime vuonna saimme noin kaksi tarjousta hoitourakkaa kohden, kertoo teiden kunnossapidon asiantuntija Otto Kärki Väylästä.

Kilpailutuksiin osallistui myös sellaisia yrityksiä, joilla ei ole aikaisemmin ollut maanteiden hoidon urakkasopimuksia. Näistä kaksi yritystä voitti itselleen urakoita. Kilpailutetut hoitourakat alkavat 1.10.2020.

Nyt kilpailutetuissa maanteiden hoitourakoissa noudatetaan uutta urakkamallia, joka otettiin käyttöön 2019 alkaneissa urakoissa. Uudessa urakkamallissa korostuu tilaajan ja urakoitsijan yhteistyö sekä tienkäyttäjille saatava hyöty.

Tienkäyttäjille hyöty näkyy Väylän mukaan esimerkiksi parempana hoitotoimenpiteiden kohdistuksena ja ajoituksena. Myös toimenpideajat vähäliikenteisillä teillä lyhentyvät.

– Ilmastonmuutoksen myötä sää- ja keliolot vaihtelevat paljon. Uusi urakkamalli on joustavampi ja mahdollistaa paremmin reagoinnin kelin mukaan. Myös riskinjako on oikeudenmukaisempaa, mikä on varmasti houkutellut mukaan uusia toimijoita, kertoo Väylän kunnossapito-osaston johtaja Magnus Nygård.

Lähde: Väylä