MaRa: suunniteltu sähköautojen latauspisteiden rakentamisvelvoite on matkailualalle kohtuuton

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry vastustaa ympäristöministeriön lakiesitystä sähköautojen latauspisteiden rakentamisvelvoitteesta ei-asuinrakennusten pysäköintialueille.

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle lakiesityksen, jonka mukaan jo olemassa oleville yli 20 parkkipaikan pysäköintialueille pitäisi vuoden 2025 alkuun mennessä rakentaa latauspisteitä 10 prosenttia parkkipaikkojen kokonaismäärästä.

Lakiehdotus koskee myös leirintäalueiden parkkipaikka-alueita. Suomen Leirintäalueyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Saukkonen näkee leirintäalueilla kyllä tarvetta latauspisteille jo nyt ja etenkin tulevaisuudessa. Leirintäalueyhdistys esimerkiksi tekee Fortumin kanssa parhaillaan yhteistyötä latauspisteiden tuomiseksi leirintäalueille. Saukkosen mukaan lakiehdotuksen vaatimukset ovat matkailualalle yksinkertaisesti liian suuret ja liian pian.

Leirintäalueiden tapaan esimerkiksi hiihtokeskusten pysäköintipaikat on mitoitettu huippusesongin mukaan. Hiihtokeskuksella voi olla pysäköintipaikkoja vaikkapa 1 000, jolloin ministeriön lakiehdotus tarkoittaisi esimerkiksi hiihtokeskusyrittäjälle velvoitetta asentaa jopa 100 sähköauton latauspistettä. Yksi peruslatauspiste voi maksaa noin 3 000 euroa. Lisäksi tulevat mahdolliset kiinteistöllä tehtävät sähköremontit, jos esimerkiksi kiinteistön sähköjärjestelmä pitää uusia.

– Energiatehokkuusdirektiiviä selvästi kireämmästä rakentamisvelvoitteesta aiheutuisi kymmenien miljoonien eurojen kustannukset yksinomaan matkailu- ja ravintola-alan yrityksille. Kiinteistöillä oleville pysäköintialueille jouduttaisiin rakentamaan suhteeton määrä sähköautojen latauspisteitä riippumatta siitä, mikä on todellinen kysyntä. Esitys ei ota huomioon, että osa matkailuyritysten parkkipaikoista on käytössä vain osan vuodesta, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

MaRa vaatii kannanotossaan, että energiatehokkuusdirektiiviin perustuva latauspisteiden asentamisvelvoite pannaan täytäntöön Suomessa markkinaehtoisuutta noudattaen niin, että direktiivin perustasoa ei ylitetä.