Raskaista ajo-oikeuksista pitää luopua, ne eivät katoa automaattisesti

C- ja D-kirjaimet eivät häviä ajokortista automaattisesti, vaan niiden poistamispyyntö pitää tehdä kirjallisena.

Kuljettajan, jonka ajokortissa on C- ja/tai D-kirjaimia, pitää toimittaa poliisille lääkärintodistus viimeistään kaksi kuukautta sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 50, 55, 60 tai 65 vuotta. Nyt koronaepidemian aikana poliisi kuitenkin joustaa asioiden käsittelyssä.

Moni raskaiden ajoneuvojen ajo-oikeuksia omaava saattaa miettiä nyt entistä vakavammin sitä, että luopuisi turhiksi osoittautuneista ”kirjaimista”.

Kirjallinen luopumisilmoitus

Ajo-oikeus voidaan alentaa asiakkaan omasta pyynnöstä Ajovarman palvelupisteessä, ja sen voi tehdä myös poliisi ajoterveyden valvonnan yhteydessä. Ajo-oikeuden alentamispyyntö pitää tehdä kirjallisesti ilmoituksella, joka löytyy myös netistä. Tarvittavat tiedot rajoittuvat lähinnä nimeen, henkilötunnukseen ja allekirjoitukseen.

Raskaiden ajoneuvojen ajo-oikeudet eivät siis lopu sillä, että jättää lääkärintodistuksen toimittamatta – sen jälkeen saa varautua poliisin yhteydenottoon. Kun raskaat ajo-oikeudet ovat vanhentuneet, koko ajokortti on vanhentunut.

Ajo-oikeuksia ei voi pudotella pois kirjain kerrallaan, vaan kerralla lähtevät kaikki raskaat ajokorttiluokat. Tähän ryhmä 2:een kuuluvat luokat ovat C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE. Jäljelle jäävät ne ryhmä 1:n ajo-oikeusluokat, jotka kuljettajalla on. Ryhmä 1:n ajo-oikeusluokat ovat AM, A1, A2, A, B, BE ja T.

Ajo-oikeuden alentamisilmoituksen yhteydessä Ajovarmalle kannattaa toimittaa myös ajokorttihakemus uuden ajokortin tilaamiseksi. Nyt koronavirusepidemian aikaan on hyvä tieto, että ilmoitusta ja ajokorttihakemusta ei tarvitse toimittaa henkilökohtaisesti.

Vanha ajokortti pitää samalla luovuttaa pois, ja Ajovarmasta tai poliisilta saa väliaikaisen ajokortin. Jos alentaminen tehdään poliisille, niin uuden kortin tilaaminen täytyy silti hoitaa Ajovarmassa tai Traficomin sähköisten palveluiden kautta.

Uudessa kortissa voidaan käyttää Traficomin kuvarekisteristä löytyvää riittävän tuoretta ajokorttikuvaa tai voimassa olevan passin tai henkilökortin hakemisen yhteydessä poliisille toimitettua kuvaa. Vaihtoehtoisesti Ajovarmaan voi toimittaa kaksi fyysistä kuvaa, jotka sitten digitoidaan Traficomin järjestelmään.

Uusi ajokortti on määräaikainen

Ajokorttiluokan alentaminen on lopullinen päätös, jota ei voi myöhemmin noin vain perua.

Ryhmän 2 ajo-oikeusluokat saa takaisin vain jättämällä uuden ajokorttilupahakemuksen, jonka liitteenä on lääkärinlausunto, jossa todetaan ryhmän 2 terveysvaatimusten täyttyminen. Jos alentamispäätöksestä on kulunut 1–5 vuotta, niin henkilön pitää lisäksi suorittaa tutkinto laajimmalla ryhmän 2 ajo-oikeusluokalla. Jos alentamisesta on kulunut yli viisi vuotta, niin kuljettajantutkinto on suoritettava kaikilla haettavilla ajo-oikeusluokilla.

Valtaosalla ajo-oikeuksista luopuvista ajokortti päättyy vasta 70-vuotispäivänä. Ajo-oikeudesta luopuminen tarkoittaa myös heidän kohdallaan määräaikaista ajokorttia. Uudet ryhmän 2 ajokortit ovat voimassa viisi vuotta ja ryhmän 1 ajokortit 15 vuotta.

Ennen 19.1.2013 myönnetyt ajokortit ovat voimassa enintään 18.1.2033 asti, vaikka niihin olisi merkitty myöhäisempi voimassaolopäivämäärä. Jos alentamisen ryhmän 1 ajokortiksi tekee vaikka 15.4.2020, niin se on voimassa 15.4.2035 saakka tai kuljettajan 70-vuotispäivään saakka, jos se on sitä ennen. Näin ollen ajo-oikeuksia pudottava ei enää nykyään ”häviä” kortin voimassaoloajassa.

Kuva Traficom