Suomi on Euroopan matkailuautotihein maa

Matkailuautojen määrä 10 000 asukasta kohden on Suomessa suurempi kuin muissa Euroopan maissa. Vaunutiheydessä Suomi on viidentenä.

Matkailuautoja ensirekisteröidään joka vuosi selvästi enemmän kuin matkailuvaunuja, mutta ihan pieneen aikaan oman moottorin voimalla liikkuvien matkakotien kanta ei tavoita vaunukantaa.

Lähes 127 000 matkailuajoneuvoa

Suomessa oli vuoden 2020 lopussa rekisterissä 126 916 matkailuajoneuvoa. Näistä 60 668 kappaletta (47,8 %) oli matkailuautoja ja 66 248 kappaletta (52,2 %) matkailuvaunuja.

Pelkkien ensirekisteröintilukujen valossa tarkasteltuna kavennusta tapahtui viime vuonna yli 1 100 yksikön verran. Tiedossa ei ole, miten paljon ajoneuvoja poistui ajoneuvokannasta. Tästä saa kuitenkin melko tarkan kuvan vertailemalla Matkailuajoneuvotuojat ry:n kantatilastoja ja ensirekisteröintitilastoja.

MAT:n tilastoinnin mukaan matkailuajoneuvokanta kasvoi viime vuonna 1 936 yksikköä. Vastaavasti ensirekisteröityjä matkailuajoneuvoja oli 2 853 kappaletta. Se ei ole tiedossa, laskeeko MAT matkailuautojen kantatilastoon myös omissa ensirekisteröintitilastoissaan nimikkeen muut-alle kirjaamansa matkailuautot. Oheisten lukujen perusteella ajoneuvokannasta poistui viime vuonna 917 ajoneuvoa.

Matkailuautokanta kasvoi MAT:n kantatilaston mukaan 2 207 kappaleella, mikä on selvästi enemmän kuin ensirekisteröintimäärä 1 985 kappaletta. Matkailuautokaupan nykyinen noususuhdanne alkoi vuonna 2014.

Matkailuvaunukanta jatkoi pientä laskua (-271 kpl), vaikka vaunuja ensirekisteröitiin 868 kappaletta.

Caravaning Industry Association CIVD:n tilastoinnin mukaan Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 106 matkailuautoa 10 000 asukasta kohden. Ero Ruotsiin (102 ajoneuvoa) ja Norjaan (98) oli vuosi sitten melko pieni. 16 Euroopan maan keskiarvo oli vain 48 matkailuautoa 10 000 asukasta kohden.

17 maata sisältävässä matkailuvaunutilastossa keskimääräinen vaunumäärä 10 000 asukasta kohden oli 74. Tässä osiossa Ruotsi oli 279 vaunulla selvä ykkönen. Pohjoismaiden rintaman rikkoi toiseksi 248 vaunulla sijoittunut Alankomaat. Myös Norja (230 kpl) ja Tanska (214 kpl) olivat selvästi Suomen (121 kpl) etupuolalla.