Trumalta tärkeä turvallisuustiedote: epätiiviyttä keltakahvaisissa kaasulaitteissa

Matkailuajoneuvojen kaasulaitteita valmistava Truma on todennut epätiiviyttä keltaisella kahvaosalla varustetuissa ulkopistorasioissa ja kaasuventtiileissä.

Truman laadunvarmistuksessa on todettu, että sen tietyissä tuotteissa voi esiintyä epätiiviyttä, jonka seurauksena ko. tuotteiden kautta voi päästä kontrolloimattomasti ulos kaasua. Tästä voi aiheutua epäsuotuisissa olosuhteissa kaasuhumahduksia ja tapaturmia.

Turvallisuustiedote koskee vain seuraavia keltaisella kahvaosalla varustettuja tuotteita:
• kaasun ulkopistorasia, väri valkoinen, norsunluu tai musta
• venttiili KV8-M, kytkin-pikaventtiili (otsikkokuvassa)
• venttiili AKV-8-M, haara-kytkin-pikaventtiili (kuva alla)

Epätiiviiksi arvelluissa tuotteissa on joku seuraavista valmistusajankohdan kertovista koodi: 01.2016, 02.2016, 03.2016, 04.2016, 05.2016, 06.2016, 07.2016, 08.2016, 09.2016, 10.2016, 11.2016, 12.2016 tai 01.2017.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että turvallisuustiedotteen alaiset tuotteet olisivat aiheuttaneet kaasuhumahduksia tai tapaturmia, mutta kaikkien riskien välttämiseksi Truma on päättänyt yhdessä alihankkijoidensa kanssa vaihtaa kaikki kyseiset tuotteet.

Vian esiintymismahdollisuus on hyvin pieni, mutta karavaanarien tulee kuitenkin ottaa huomioon seuraavat varotoimenpiteet:

• Varmista, että kaasulaitteisto otetaan heti pois käytöstä. Sulje pullot tai kaasusäiliö tai kaasun ulkoinen syöttö. Mikäli kaasun ulkopistorasia on liitetty erilliseen sulkuventtiiliin (esim. niin kutsuttuun venttiililohkoon), vain tämän sulkuventtiilin sulkeminen riittää.

• Jos käytössä on etuteltta, huolehdi sen hyvästä ilmanvaihdosta.

• Tarkista keltaisen kahvasuojuksen alapuolella oleva valmistusajankohdan koodi. Koodin lukeaksesi joudut ehkä kääntämään rengasta. Varmista, että tarkistuksen aikana lähellä ei ole mitään syttymisherkkää.

• Jos tuotteessasi on edellä kerrottu koodi 01.2016–01.2017, ota yhteyttä tuotteen tai ajoneuvon myyneeseen liikkeeseen tai Truman palvelukeskukseen.

Osan maksuton vaihto on nopea toimenpide, mutta sen saa tehdä vain siihen koulutettu henkilö. Et saa käyttää kaasulaitteistoa tai avata erillistä sulkuventtiiliä (esim. niin kutsutussa venttiililohkossa) enää ennen osan vaihtoa!

Jos tuotteessa on jokin muu koodi kuin edellä kerrottu, kaasulaitteiston käytölle ei ole mitään estettä.

Trumalla ei ole Suomessa palvelukeskusta, mutta Truman maahantuoja on vantaalainen ATS Tuonti (puhelin 09 586 4920). Truman edustajat ovat Caravan Larvanto (Kuopio), Caravankeskus Raetalo (Rovaniemi), City-Caravan (Lappeenranta), Helsinki Caravan (Vantaa), JP-Caravan (Kempele), Jyväs-Caravan (Jyväskylä) ja Turun Länsivankkurit.

Keskustelu

  1. Skeptinen

    Epätiiviyttä? Tuo on erittäin huonoa suomea, oikea muoto on ”vuotoja”. Tällä Truma yrittää vain kaunistella asiaa. Varsinaista epätotuutta.

    Kommentoitu 0 kertaa

Kommentointi on suljettu.