Koskeeko tämä liikennemerkki myös matkailuautoja?

Vaikka liikennemerkit ovat suurimmaksi osaksi Euroopan maissa jokseenkin samanlaisia, joidenkin merkkien viesti jää ainakin suomalaiselle karavaanarille usein epäselväksi. Esimerkiksi matkailuautolla tai auton ja vaunun yhdistelmällä voi joutua ymmälle.

Tällaisia liikennemerkkejä tulee vastaan ainakin Itävallan alppiteillä. Mitä merkki kieltää tai sallii?

Ensimmäinen tulkinta ainakin varovaiselle kuljettajalle on: Tuosta ei saa ajaa autolla, joka on kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnia.

Lähemmin merkkiä tarkastellessa tulee kuitenkin epävarmaksi. Onko merkissä kuorma-auto vai matkailuauto?

Ja uusi kysymys syntyy, kun syventyy liikennemerkin yhteydessä olevaan tekstiin, joka alkaa sanoilla ”Ausgenommen Berechtigte…”. Siis kieltoon liittyykin poikkeuksia. Joillakin on oikeus ajaa kiellosta huolimatta.

Lisäteksti näyttäisi sallivan tien käyttämisen veneiden kuljettamiseen Tirolin maakunnassa.

Mutta jos perässä tai kyydissä ei ole venettä, saako tuollaisesta merkistä huolimatta tietä käyttää raskas – yli 3,5 tonnia painava – matkailuauto?

Koska liikennemerkki on Itävallasta, vastaus löytyy Itävallan tieliikennelaista. Ajokielto koskee kuorma-autoiksi rekisteröityjä ajoneuvoja. Se ei koske matkailuautoja, vaikka niiden kokonaispaino ylittäisikin tuon 3,5 tonnin rajan. Lisäksi kielto koskee vain ammattiliikennettä.

Miksi tällainen liikennemerkki?

Syynä tällaisten merkkien ilmestymiseen ovat tiemaksuja ja raskaan liikenteen ajokieltoja viikonloppuisin ja juhlapyhinä koskevat määräykset. Ne otettiin käyttöön Itävallassa vuonna 2004. Tällaisen liikennemerkin avulla halutaan estää kuorma-autojen siirtyminen pienemmille teille, joilla viikonloppuisin ammattiliikenteen kuorma-autot saavat ajaa toisin kuin moottoriteillä.

Toinen syy merkin käyttämiseen on on se, että näin estetään myös tiemaksujen välttämistä. Tällaisen tien käyttämisestä ei  peritä tiemaksua toisin kuin moottoritiellä ajamisesta.