Saksan moottoritiet pysyvät maksuttomina vielä ensi vuonna

Saksan moottoritiet pysyvät henkilöautoille maksuttomina vielä vuonna 2019 vastoin aiempia suunnitelmia.

Saksan moottoriteille suunniteltujen maksujen oli määrä tulla voimaan jo tammikuussa, mutta toteutus on viivästynyt. Tarkkaa ajankohtaa tulevasta muutosajankohdasta ei vielä ole.

Saksassa on moottoritiemaksujen perimistä kaikilta henkilöautoilta suunniteltu jo vuosien ajan. Vuonna 2016 maksuvelvollisuus oli määrä kohdistaa kaikkiin ulkomaille rekisteröityihin, moottoriteitä käyttäviin autoihin.

Saksalaiset perustelivat ulkomaalaisilta perittävää maksua sillä, että Saksaan rekisteröityjen autojen  ajoneuvovero sisältää jo moottoritiemaksut. Siksi saksalaisautoilijoilta ei tällaista maksua perittäisi.

Syrjivä käytäntö

Muissa EU-maissa ei oltu samaa mieltä. Esimerkiksi Hollanti ilmoitti valittavansa, sillä saksalainen maksujärjestelmä on yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Moottoritiemaksujen pitää kohdistua kaikkiin EU-alueen kansalaisiin, kuten tapahtuu muissa EU-maissa, joissa moottoriteiden käytöstä veloitetaan. Sen sijaan maakohtaisesti maksujen määräytymisperusteissa saa olla eroja. Tärkeää on, etteivät maksut syrji toisen EU-maan kansalaisia.

Saksalaiset korjasivat suunnitelmaansa. Vuotuista ajoneuvoveroa aiottiin alentaa, minkä lisäksi autoilijoille tulisi moottoritiemaksu. Ne yhdessä olisivat suuruudeltaan saksalaisille aikaisemman ajoneuvoveron suuruinen kustannus. Korjattu järjestelmä olisi syrjimätön muiden maiden kansalaisia kohtaan.

Uudistetun suunnitelman mukaan Saksaan rekisteröidyt autot maksaisivat tiemaksun kaikilta teiltä. Järjestelmän oli määrä tulla käyttöön vuoden 2019 alussa.

Saksalaisjärjestelmästä saa viitteitä siihen, millaiseksi tiemaksut alkavat kehittyä EU-alueella. Vaikka järjestelmissä on eroavuuksia maakohtaisesti, maksun suuruus perustuu ajomatkaan ja päästötasoon.
Vaikka auton ajomatkaa ei määriteltäisi lainkaan, oletetaan, että auton käyttöajan pituus on yhteydessä ajomatkan pituuteen.

Saksaan rekisteröidyt autot

Saksalaisten maksujärjestelmää kuitenkin ryhdyttiin sisällöllisesti muuttamaan aiemmista. Nyt maksu halutaan perustaa sekä aikaan että päästöihin.

Henkilöautot on jaettu bensiini- ja dieselautoihin. Sen lisäksi maksun suuruuteen vaikuttaa päästöluokka ja moottorin koko. Isommilla moottorilla varustetut autot ovat suuripäästöisempiä. Mutta koska niiden päästötasot ovat alentuneet moottoriteknologian edistyessä, tämäkin seikka on otettava huomioon.

Tavalliset henkilöautot jaetaan päästönormien mukaan maksuryhmiin seuraavasti:

Bensiinikäyttöiset autot

  1. Euro 0/1/2/3: vuosimaksu 50 euroa/ moottorin 100 kuutiosenttiä
  2. Euro 4/5: vuosimaksu 00 euroa/ moottorin 100 kuutiosenttiä
  3. Euro 6: vuosimaksu 1,80 euroa/ moottorin 100 kuutiosenttiä

Dieselkäyttöiset autot

  1. Euro: 0/1/2/3 vuosimaksu 9,50 euroa/ moottorin 100 kuutiosenttiä
  2. Euro: 4/5 vuosimaksu 5,00 euroa/ moottorin 100 kuutiosenttiä
  3. Euro: 6 vuosimaksu 4,80 euroa/ moottorin 100 kuutiosenttiä

Matkailuautot jaetaan maksuluokkiin kokonaismassan perusteella 200 kilon välein. Se merkitsee 3,5 tonnin painoiselle matkailuautolle 288 euron vuotuista käyttömaksua.

Matkailuvaunuille määrättävän moottoritiemaksun perusteista ei ole vielä kerrottu. Ennakkotietojen mukaan melko uuden dieselmoottorilla varustetun henkilöauton ja matkailuvaunun yhdistelmän moottoritiemaksu voisi olla noin 96 euroa vuodessa.

Ulkomaille rekisteröidyt autot

Ulkomaan rekisteissä olevat autot maksavat vain moottoriteiden käyttämisestä.  Maksun suuruus on sidottu aikaan ja auton päästöluokkaan. Lyhyemmän ajanjakson pituus on kymmenen päivää ja pitemmän kaksi kuukautta.

Autojen päätöluokkia on viisi, ja päästöluokka vaikuttaa ”vinjetin” hintaan sekä lyhyemmän että pidemmän voimassaolon ajoluvissa.

– Kymmenen päivän ajoluvan suuruus vaihtelee 2,50 eurosta 20 euroon riippuen siitä, mihin päästöluokkaan auto kuuluu.
– Kahden kuukauden lupamaksu vaihtelee vastaavasti seitsemästä eurosta 40 euroon.

Lyhyemmän jakson ”vinjetin” hinta on johdettu  tiemaksun vuosikustannuksesta tilanteessa, jossa suurimman päästöluokan vuosimaksu on 100 euroa.

Ulkomaalaiset voivat hoitaa autonsa tiemaksun (eli ”vinjetin” hankkimisen) internetistä, automaateista tai Saksan rajoilla olevista miehitetyistä myyntipisteistä ennen moottoritielle ajoa. Maksun yhteydessä auton rekisterinumero syötetään tietokantaan. Tienvarsikameroiden avulla valvotaan, että moottoriteillä liikkuvien, ulkomaan rekisterissä olevien autojen tiemaksu on hoidettu asianmukaisesti ja voimassa.