Etelä-Karjalassa edistetään esteetöntä luontomatkailua

Etelä-Karjalan esteettömiä luontomatkailukohteita ja -tuotteita kehitetään parhaillaan LAB-ammattikorkeakoulun hankkeessa yhdessä yrittäjien, kuntien sekä alueellisten toimijoiden kanssa.

– Esteetön luontomatkailu ei ole Suomessa vielä kovin hyvällä mallilla. Yksittäisiä esteettömiä luontokohteita on, mutta esimerkiksi yhteneväiset reitit ovat todella harvassa ja samoin myös reittiselosteet. Luonto on merkittävä hyvinvoinnin lähde, mutta sinne eivät läheskään kaikki halukkaat pääse. Tähän haluamme hankkeen avulla vaikuttaa erityisesti Etelä-Karjalan alueella, kertoo tiedotteessa projektipäällikkö Harri Sarjanoja Lappeenrannassa ja Lahdessa toimivasta LABista.

Sarjanojan mukaan paikalliset toimijat ja yrittäjät tarvitsevat sparrausta ja koulutusta esteettömään matkailuun liittyen. Tämä olisi myös kilpailuetu matkailualalla.

Esteettömät matkailupalvelut palvelevat pyörätuolilla liikkuvien ja aistirajoitteisten lisäksi esimerkiksi pienten lasten kanssa liikkuvia.

– Esteettömyys mielletään kapea-alaisesti ja usein tyydytään esteettömään vessaan, laavuun tai yksittäiseen rakenteeseen. Aito esteettömyyden suunnittelu tarkoittaa esteettömiä rakenteita ja reittejä erilaisille kohderyhmille, esteettömiä majoitustiloja ja ohjelmapalveluita, esteettömän palvelun osaamista sekä erityisesti ymmärrettävää, luotettavaa ja helposti löydettävää informaatiota.

LAB:n LULU-hankkeessa on tähän mennessä jo toteutettu uusia esteettömiä luontoreittejä Parikkalaan ja Savitaipaleelle sekä edistetty Taipalsaaren Sarviniemen ja Rautjärven Hiitolanjoen isoja virkistysaluehankkeita.