Osa ”maastoturisteista” ei noudata määräyksiä edes luonnonsuojelualueilla

Lisääntyneen luonnossa liikkumisen seurauksena myös epäasiallinen käytös on lisääntynyt.

Luonnossa ja luonnonsuojelualueilla liikkuminen on lisääntynyt viime vuosina. Koronapandemia on vahvistanut tätä kehitystä entisestään. Lisääntyneen luonnossa liikkumisen seurauksena myös epäasiallinen käytös on lisääntynyt.

Luonnonsuojelualueilla on muun muassa havaittu laittomia tulentekopaikkoja, luvatonta rakennelmien tekemistä ja moottoriajoneuvoilla ajelemista, sekä maaston kulumista lisäävää toimintaa, kuten uusia maastopyöräuria ja suokasvillisuutta tuhoavia suojuoksu-uria. Luonnonsuojelualueilla liikkuessa on aina otettava huomioon, millainen toiminta alueella on sallittua ja millainen kiellettyä.

– Kaikki luonnossa liikkujat eivät noudateta luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksiä, mistä aiheutuu haittaa luonnolle ja muille liikkujille ja lisäkustannuksia esimerkiksi siivoamisesta ja rakenteiden purkamisesta, biologi Johanna Hallman Keski-Suomen Ely-keskuksesta sanoo.

Myös tulenteko ja leiriytyminen on useilla luonnonsuojelualueilla kielletty

– Yksityisillä luonnonsuojelualueilla on noudatettava kunkin alueen perustamispäätöksessä asetettuja rauhoitusmääräyksiä. Rauhoitusmääräyksissä on kohdekohtaisia eroja ja alueen virkistyskäyttörajoituksetkin liittyvät niihin arvoihin, joiden vuoksi alue on rauhoitettu, ympäristölakimies Tarja Kangasmaa Keski-Suomen Ely-keskuksesta kertoo.

Pääsääntöisesti yksityisillä luonnonsuojelualueilla kiellettyä on ainakin puiden, pensaiden, sienien ja muiden kasvien tai niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen lukuun ottamatta marjojen ja hyötysienten poimimista. Niin ikään luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen, hätyyttäminen ja niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen ja kerääminen on yleensä kielletty.

Lisäksi kiellettyä on yleensä rakennusten, rakennelmien, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen sekä liikkuminen moottoriajoneuvoilla. Tulenteko ja leiriytyminen on myös useilla luonnonsuojelualueilla kielletty.

– Liikkumista tai maihinnousua yksityisellä luonnonsuojelualueella sen sijaan voidaan rajoittaa vain, jos se on tarpeellista alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilymiseksi. Tällöin liikkumis- tai maihinnousukielto tai rajoitus myös merkitään maastoon selvästi havaittavalla tavalla, Kangasmaa sanoo.

Luonnonsuojelulain tai sen nojalla annettujen rauhoitusmääräysten tahallinen tai huolimattomuudesta johtuva rikkominen on luonnonsuojelurikkomuksena rangaistava teko.

Lähde: Keski-Suomen Ely-keskus