Det lönar sig att uppdatera erfarenheterna i Balaton

Balaton insjön är säkert det mest kända resmålet i Ungern. Men Balaton är inte mera som förr. Den är mycket bättre, mera intressant och har högre servicenivå än det, som en del av oss minns, från tidigare årtionden.

Efter raset av Berlinmuren och gränserna till väst öppnades i början av 1990 –talet, försvagades charmen och Balatons dragkraft tonades ner. Resenärantalet minskade eftersom alla traditionella Balatongäster ville till väst. De var speciellt östtyskar, polacker, tjecker och naturligtvis ungrarna själva.

De nästa tre fria årtiondena har gjort sitt. Balaton är nu ännu frodigare. Nya campingplatser, nya hotell och nya programtjänster har uppstått för allas behov. Runt Balaton finns det nu över 40 campingplatser.

Bästa sättet att bekanta sig med byarna och städerna runt Balaton är cykel. Om man inte har med sig sin egen cykel, kan man hyra en för ca 10 euro om dagen. Det finns en cykelväg i tämligen bra skick runt nästan hela insjön.

Text och bild: Pentti Väistö och Tuula Koponen
Översättning: Arto Ranta