Låt inte kölden överraska

Vintern kommer – förr eller senare. Du undviker många problem genom att förutse.

Börja vinterservicen genom att städa, men det viktigaste är att hindra dyra köldskador. SF-Caravan rf:s expert Paavo Rousku berättar, att tömningen av vattensystemet är enkelt.

– Först kopplas elektrisiteten bort från vattenpumpen. Som följande tömmes vattenbehållarna genom att öppna varmvattenberedarens tömningskran, och en varmvatten kran , och sen blåser vi i den här kranen tex. med hjälp av en cykelpump, varvid beredaren tömmes. När beredaren är tömd, öppnas övriga tömnings kranarna och alla vattenkranar samt släpper ner duschkranen på golvet i duschutrymmet. Sen kan man slutligen blåsa kranarna tomma en åt gången.

Även wc:n fordrar underhåll före kölden kommer.

– För att hindra att wc:n fryser töms både spolnings- och avloppstanken samt spolas avloppstanken. I avloppstanken kan man fylla lite vatten blandat med kemiskvätska färdigt för följande användning, tanken hålls då luktfri, tillägger Rousku.

– Gråvattentankens frysning kan hindras genom att placera den inomhus i varmt utrymme, eller genom att göra ett uppvärmbart hölje runtom eller genom tillräckligt effektiva värmekablar. vid användning av värmekabel är det viktigt att beakta, att under körning måste en strömomvandlare vara inkopplad för att det skall fungera.

Tukes.fi

Översättning: Olof Bussman