Mossens bedövande doft

En utflykt till mossen bjuder på nöje för alla sinnen, dessutom är mossarnas natur otroligt rik.

På Isonevas mossiga naturstig, som ligger invid riksvägen i Påmark, får resenärerna en välkommen andhämtningspaus.

Genom Isoneva går det både en riksväg och en järnväg vilka delar mossområdet i två självständiga landskaps områden. Som mosstyp ingår Isoneva i Kust-Finlands högmossar.

Naturstigen som finns på Isonevas över 900 hektars skyddsområde befinnande erbjuder två ruttalternativ. Man kan bekanta sig med mossnaturen från två olika spångrutter vars längd är 0,9 km och 2,7 km. Längs rutten finns det infoskyltar samt fågeltorn. På andra sidan av riksvägen finns vindskydd och eldplats som omsköts privat.

Till Isoneva kan man göra en upplevelsetripp med en dressin. Från Påmark slipper man längs upplevelsejärnvägen till Isoneva på cirka en halv timme.

Isonevas perkeringsplats finns längs riksväg 23 cirka 4 km från Påmark mot Björneborg. Det finns utrymme på parkeringen även för en större bil eller ekipage. Det finns utrymme även för en kort vistelse.

Text och bild Tuomo Kesäläinen, översättning Arto Ranta