Strålande stämning samlade beröm på Nordiska Caravandagarna

På Pitkämäki vapaa-ajankeskus område i Kumo var i mitten av juli ca 200 vagns- och bil ekipage samlade.

Den brokiga blandningen av olika nationaliteter var ovanligt bred på NCT-dagarna som ordnades i Finland för trettonde gången eftersom det fanns folk från annat håll i Europa, såsom Tyskland, Ungern, Schweiz och Holland. Finländarnas beslut att öppna händelsen för alla nationaliteter hade väckt motstånd inom huvudorganisatören, Nordiska Caravan Rådet. Slutresultatet visade ändå att lösningen var lyckad.

– Att skapa internationella relationer och upprätthålla dem i dylika evenemang har stor betydelse. Ett gemensamt språk hittar man alltid bland karavanare, pratar man sen vilket språk som helst, säger rådets ordförande kokkolabon Kenneth Björkskog.

Det sexdagars evenemanget, i ordningen det 54:de, var en del av Finlands självständighets hundraårsprogram. Som lokala organisatörer fungerade SF Caravan rf och SF-Caravan Kokemäen Seutu ry.

Vid avslutningsfesten överlämnades NCR-flaggan åt svenskarna eftersom nästa års NCT eller Nordiska Caravandagarna ordnas i Kristinehamn, Sverige 8.–14. Juli.

Text Pauli Salokangas, bild Hanna Jokinen
Översättning Arto Ranta