Ajokortin uudistamisessa lääkärintodistuksen toimittamiseen liittyviä helpotuksia

Ajokortin uudistamisessa tarvittavan lääkärinlausunnon toimittamiseen on tullut puolen vuoden lisäaika.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on helpottanut ajokortin uudistamista mahdollistamalla lääkärinlausunnon toimittamisen jälkikäteen. Määräajan voimassa oleva helpotus koskee pääasiassa yli 70-vuotiaita henkilöitä, mutta sen piiriin kuuluvat myös ne yli 45-vuotiaat C1-, C- ja/tai D-ajokortin haltijat, joiden kortti vanhenee lähiaikoina.

Traficom ja poliisi ovat poikkeuksellisen tilanteen takia tehneet muutoksia ajokortin uudistamiseen niiden asiakkaiden osalta, jotka tarvitsevat ajokortin uudistamiseen lääkärinlausunnon. Tämä on ymmärrettävää, sillä terveydenhuolto on nyt kuormittunut, ja kiireettömiä lääkäriaikoja on peruttu tai siirretty myöhäisempään ajankohtaan.

Lääkärintodistus vasta myöhemmin

Jos ajokortin voimassaolo on päättynyt/päättyy 13.3.–31.5.2020 välisenä aikana, niin ajokortin uudistamisen yhteydessä ei tarvitse poikkeuksellisesti toimittaa lääkärinlausuntoa, vaan se voidaan toimittaa poliisille kuuden kuukauden kuluessa ajokortin uudistamisesta. Lääkärinlausunnon toimittamisesta tulee muistutuskirje noin neljä kuukautta ennen lääkärinlausunnon toimittamisen määräpäivää.

Lääkärinlausunnon tarvitsevien pitää kuitenkin tehdä ajokortin uudistaminen ennen sen vanhenemista Ajovarman toimipisteessä – tätä varten pitää varata aika. Helpotus koskee siis vain lääkärintodistuksen toimittamista.

Mutta kannattaa pitää mielessä, että jos ajokortti kuitenkin vanhenee ja ajo-oikeus poistuu, niin tilanteen pystyy korjaamaan ilman lisäkustannuksia ja eritystoimenpiteitä – lääkärinlausunnon hankkimista lukuun ottamatta – kahden (B-kortti tai sitä alempi) tai vuoden (C1- C- ja/tai D-autokortti) aikajänteellä. Tämä mahdollisuus on hyvä pitää mielessä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Käytä sähköistä asiointia

70 vuoden ikää lähestyville henkilöauton, moottoripyörän, mopon, mopoauton tai traktorin ajokortin omistajille Traficom muistuttaa, että alle 70-vuotias voi uudistaa voimassa olevan ajokortin ilman lääkärinlausuntoa. Myöskään alle 45-vuotiaat C1-, C- ja/tai D-ajokortin uusijat eivät tarvitse lääkärintodistusta. Tällaiset uudistamiset kannattaa tehdä Traficomin Uudista ajokorttisi -palvelussa.

Ajokortin sähköinen uudistaminen edellyttää tosin sitä, että uudistajalla on voimassa oleva henkilökortti tai passi, ja että hän olet toimittanut valokuvan ja nimikirjoituksen vuonna 2013 tai sen jälkeen ajokorttia, kuljettajakorttia, ammattipätevyyskorttia, ADR-ajolupaa tai taksinkuljettajan ajolupaa varten.

Muitakin ehtoja sähköisessä uudistamisessa on, mutta edellä luetellut ehdot ovat ne, mitkä todennäköisimmin estävät 70 vuoden ikää lähestyvän tekemästä sähköistä ajokortin uudistamista. Jos sähköinen uudistaminen ei onnistu, niin homma pitää hoitaa Ajovarman toimipisteessä. Ja tuo 70 vuotta on sitten ihan eikä melkein, sillä päivänkin sitä vanhempi tarvitsee lääkärintodistuksen.

Suurin osa ajokortin uudistavista ihmisistä ovat saaneet ajokortin ennen vuoden 2013 lakimuutosta, jolloin ajokortit myönnettiin suoraan 70-vuotiaaksi asti – tosin sillä poikkeuksella, että nämä ajokortit ovat voimassa enintään 18.1.2033 asti, vaikka niihin olisi merkitty myöhäisempi päättymispäivämäärä.

19.1.2013 jälkeen myönnetyt uudet ajokortit ovat sen sijaan määräaikaisia. Henkilöautojen, moottoripyörien, mopojen, mopoautojen ja traktorien ajokortit ovat voimassa 15 vuotta kerrallaan, mutta 65 vuoden rajapyykin jälkeen ne pitää uusia viiden vuoden välein. Kuorma- ja linja-autojen ajokortit ovat voimassa kerrallaan viisi vuotta, mutta 68 vuotta täyttäneille kyseiset kortit myönnetään aina vain kahdeksi vuodeksi.

Poliisi seuraa ajo-oikeuden vanhenemista

Edellä kerrottu lääkärintodistuksen kuuden kuukauden toimitusaika koskee vain ajokorttien uudistamista, ei siis C1-, C- ja/tai D-ajo-oikeuden voimassa pitämiseksi vaadittavaa lääkärintodistusta.

Vuoteen 2033 tai 70 ikävuoteen voimassa olevan kuorma- tai linja-auton ajo-oikeuden haltijan on ajo-oikeutensa voimassa pitämiseksi esitettävä lääkärinlausunto poliisille ajokortin terveysvaatimusten täyttymisestä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän täyttää 50, 55, 60 ja 65 vuotta. Tästä lääkärinlausunnon toimittamisvelvoitteesta Traficom ja poliisi muistuttavat asiakasta kirjeellä. Jos lääkärinlausuntoa ei toimita määräajassa, niin voi odottaa poliisin yhteydenottoa.

Tässä tapauksessa ajokortti ei siis varsinaisesti vanhene, vaan kuorma- ja/tai linja-auton ajokortin säilyttämiseksi poliisille pitää osoittaa ajoterveysvaatimusten täyttyminen.

Poliisi on tiedottanut, että se joustaa ajo-oikeuden voimassa pysymiseksi tarvittavien lääkärinlausuntojen esittämisessä. Poliisihallitus ei ole kuitenkaan kertonut tästä koronaviruksen aiheuttamasta joustosta samanlaisia aikarajoja kuin Traficom, vaan pyytänyt vain kysymään lisätietoja oman asuinpaikkakunnan poliisilaitokselta mieluiten sähköpostilla.

Tässä asiassa poliiseille jätetään ilmeisesti vapaat kädet, eivätkä kansalaiset ole asiassa välttämättä yhdenvertaisessa asemassa.

Kuva: Ville-Veikko Heinonen/Liikenneturva