Älä ole teiden tukkona ja käytä vilkkua!

Suomalaisten autoilijoiden ärsytyskäyrää nostavat eniten autoilijat, jotka eivät käytä vilkkua tai ajavat liian hitaasti.

Maailman johtavan ajoneuvojen akkujen huoltoon ja ylläpitoon ratkaisuja tarjoavan yrityksen teettämän tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suomalaisia sapettavat hidastelijat enemmän kuin kaahailijat.

CTEKin tilaamassa kyselytutkimuksessa tutkiin suomalaista liikennekulttuuria. Kyselyn tulokset kertoivat muun muassa sen, että kiireen tunne ja liikenneärtymys kulkevat käsi kädessä.

Kyselytutkimuksen mukaan suurin ärsytyksen aihe liikenteessä ovat kuskit, jotka eivät käytä vilkkua ja autoilijat, jotka tukkivat tien ajamalla liian hitaasti. Vastaajia pyydettiin listaamaan kolme eniten ärtymystä aiheuttavaa tekijää liikenteessä.

Peräti 64 prosenttia vastaajista ilmoitti vilkun käyttämättä jättämisen olevan eniten ärtymystä aiheuttavien tekijöiden joukossa autolla liikkuessaan, ja 43 prosenttia vastaajasta ilmoitti sen olevan ärtymyksen ykkösaiheuttaja liikenteessä.

Hidastelijoita inhotaan

Toiseksi ja kolmanneksi suurimmat ärsytyksen aiheet olivat liikenneruuhkat sekä ajokaistan tukkivat autoilijat. Varsin odotetusti puolet autoilijoista (49,8 %) ilmoitti liikenneruuhkan olevan kolmen suurimman ärtymystä aiheuttavan tekijän joukossa ja lähes yhtä moni (49 %) ilmoitti, että ajokaistan tukkivat autoilijat ovat rasite.

Autoilijoiden malttamattomuudesta kertoo, että autoilijat, jotka ajavat liian hitaasti, ärsyttävät enemmän (44 %) kuin autoilijat, jotka ajavat ylinopeutta (26 %).

Kesäkuussa tehdyn kyselytutkimuksen vastaukset osoittavat myös, että miehiä ja naisia ärsyttävät lähes tismalleen samat asiat liikenteessä. Ero mies- ja naisvastaajien tuloksien välillä oli marginaalinen. Kyselyyn vastasi noin tuhat suomalaista, joilla on vähintään B-ajokortti ja auto käytössään.

Nämä ärsyttävät liikenteessä eniten

  1. autoilijat, jotka eivät käytä vilkkua (66,2 %) 639 kpl
  2. liikenneruuhkat (49,8 %) 481 kpl
  3. autoilijat, jotka tukkivat ajokaistan (47 %) 454 kpl
  4. Autoilijat, jotka ajavat liian hitaasti (43,9 %) 424 kpl
  5. autoilijat, jotka ajavat ylinopeutta (26 %) 251 kpl
  6. jäiset tiet (29,9 %) 289 kpl
  7. ongelmat auton käynnistämisessä (12,6 %) 122 kpl
  8. pyöräilijät (9,9 %) 96 kpl
  9. huutavat lapset takapenkillä (9,3 %) 90 kpl