Kolin matkailualueen pysäköintikapasiteetti pyritään kaksinkertaistamaan

Kotimaan matkailun suosion kasvu ei luo paineita pelkästään Kolin matkailualueen tämänhetkisen paikoitusongelman ratkaisemiseksi, vaan ratkaisuita etsitään myös Koli 2050 -vision mukaisen moninkertaisen kävijämäärän ennakoivan vastaanottokyvyn turvaamiseksi.

Ruuhkautuneen Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisuihin liittyvän toimeksiannon yhteydessä on selvitetty Kolin matkailualueen sidosryhmien näkemyksiä ja tarpeita alueen pysäköintialueisiin liittyen sekä kartoitettu pysäköintiin soveltuvia alueita Kolin kylältä, Ylä-Kolilta sekä Kolin satamasta ja sen läheisyydestä. Metsähallituksen toimeksiannon konsulttina on toiminut Infrasuunnittelu Oy.

Projektin yleissuunnitteluvaiheessa on nyt kartoitettu pysäköintiin soveltuvat alueet sekä havainnoitu kuhunkin pysäköintivaihtoehtoon liittyviä kevyenliikenteen- ja reittiyhteyksiä sekä Kolin sisäisten alueiden välistä saavutettavuutta. Paikoitusalueiden osalta kehittämisen painopiste on kansallispuiston ulkopuolella olevissa alueissa.

Kolin kansallispuisto on tuonut myönteistä kävijävirtaa Kolin alueelle ja tänä vuonna tullaan tekemään uusi kansallispuiston kävijäennätys. Tämä on aiheuttanut liikenteen ja pysäköinnin pullonkauloja, joiden ratkaisemiseksi yleissuunnitelma sisältää paljon hyvää pohdintaa ja antaa pohjaa päätöksenteolle, kertoo tiedotteessa erikoissuunnittelija Kyösti Tuhkalainen Metsähallituksesta.

Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisut -toimeksiannon ensimmäiseksi ratkaisuksi esitetään Ylä-Kolin parkkiratkaisujen kehittämisen priorisointia. Priorisointikohde on kaksivaiheinen sisältäen sekä Ylä-Kolin nykyisen parkkikapasiteetin tehostamisen että Ylä-Kolin uuden tukiparkin Ylä-Kolintie 25:n paikoitusalueen rakentamisen.

Toiseksi ratkaisuksi esitetään Kolin kylän tukiparkkia, ratkaisun mukanaan tuomaa Kolin kylän rengastietä ja kevyenliikenteenväylää. Lisäksi Kolin kylälle Kolin Kulmakivitontille esitetään kansallispuiston portti -pylväsrakennetta tien varteen opasteeksi Kolin kylältä alkavalle kansallispuistolle ja reitille sekä viitoituksen lisäämistä pysäköintiratkaisujen tueksi.

Kolmanneksi ratkaisuksi esitetään Kolin satama-alueella sijaitsevien vanhojen lauttaliikenteen syöttökaistojen hyödyntämistä, sataman tukiparkkeja, sataman läheisyydessä sijaitsevan rinneparkin kunnostusta sekä ao. alueiden välisen liikkumisen turvaavaa kevyenliikenteenväylää ja -reittiä.

Parkkipaikkoja lisää myös karavaanareille

Toimeksiannon tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa Kolin matkailualueen pysäköintikapasiteetti.

Ylä-Kolin ja huippujen läheisyydessä olevien pysäköintipaikkojen nykykapasiteetti on noin 145 paikkaa, ja Ylä-Kolin liikenne ja paikoitus on kaoottista. Ylä-Kolin uudeksi paikoituskapasiteetiksi konsultti esittää 295 paikkaa henkilöautoille. Ylä-Kolin P3-parkkialueelle väläytellään matkailuautoille viittä paikkaa, joihin lisättäisiin kyltti ”lyhytaikainen parkki, ei leiriytymistä”.

Sataman tukiparkki 2:een (kaukoparkkiin) yleissuunnitelmaselosteessa esitetään 12 matkailuautopaikkaa. Kolin sataman läheisyydessä sijaitsevaan rinneparkkiin esitetään 98 henkilöautopaikkaa, 14 matkailuautopaikkaa ja 5 linja-autopaikkaa.

Matkailuautojen osalta pyritään keskipitkällä aikavälillä siihen, että matkailuautoille löytyy Kolilta lyhytaikaisparkkeja, ja käyttäjät ohjataan leiriytymään Loma-Kolin suuntaan.

Lähde: Metsähallitus