Liikenneturvan hallitukseen myös karavaanareiden asiantuntemusta

Valtioneuvosto on nimennyt Liikenneturvan hallituksen opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön jäsenet seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Myös syyskokouksessa äänestettiin uusia edustajia hallitukseen.

Keskusjärjestön kokous valitsee hallitukseen seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Marraskuun lopulla hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle vuosiksi 2021–2022 äänestettiin kolme henkilöä, joista yksi valituksi tulleista on SF-Caravan ry:n johtava asiantuntija Jiri Kattelus. Liikenneturvallisuus on Katteluksen vastuualueena myös SF-Caravanin liittohallituksen jäsenenä.

Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä, jonka toiminta perustuu lakiin.

Lähde: Liikenneturva