Näin saat Trafilta ylimääräiset ajoneuvoverot tilillesi

Matkailuauto poistettiin liikennekäytöstä syksyllä, mutta nyt ”sisällä” oleva ajoneuvovero olisi mukava saada omaan käyttöön. Miten toimitaan?

Jos auto on myyty, poistettu liikennekäytöstä tai rekisteristä tai romutettu, niin Liikenteen turvallisuusvirastolta Trafilta on todennäköisesti tulossa ajoneuvoveron palautusta. Näin tapahtuu sen jälkeen, kun Trafille on tehty rekisteri-ilmoitus omistajan vaihdoksesta tai liikennekäytöstäpoistosta, tai Trafille on toimitettu romutustodistus.

Palautuksen hakeminen

Palautusta tai hyvitystä on helpointa hakea netissä Trafin Oma asiointi -palvelussa, johon tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Verovelvollinen voi hakea palautuksen tilillensä myös soittamalla ajoneuvoveroneuvontaan (puh. 029 534 5125) tai lähettämällä kirjallisen hakemuksen. Kirjallinen Ajoneuvoveron palautushakemus pitää tehdä esimerkiksi silloin, kun palautusta hakee verovelvollisen edunvalvoja – silloin hakemuksen liitteeksi tarvitaan edunvalvontavaltuutus tai valtakirja.

Oma asiointi -palvelussa tehtävä tilinumeroilmoitus on kertaluontoinen, eli se ei jää järjestelmän ”sisään”, vaan se tehdään aina uudelleen jokaisen palautuksen yhteydessä. Jos verovelvollisella on sekä palautettavaa että maksuunpantavaa veroa, niin Trafi siirtää palautuksen myöhemmin erääntyvän veron maksuksi.

Palautuksen nosto pankista

Jos palautusta tai hyvitystä ei haeta, eikä se kulu muiden ajoneuvoverojen maksuun, niin siitä lähetetään verovelvolliselle palautusilmoitus 12 kuukauden kuluttua siitä, kun palautusperuste on syntynyt.

Rahat ohjautuvat OP Ryhmän pankkiin, joka lähettää saapuneesta maksuosoituksesta ilmoituksen. Sen jälkeen palautus joko lunastetaan pankista tai jätetään lunastamatta.

Jos palautuksen saajalla on tili OP:ssä, hän voi ohjata rahat tililleen veloituksetta. Jos tiliä ei ole tai palautus halutaan jostakin muusta syystä nostaa käteisenä, niin OP perii lunastamisesta seitsemän euron käsittelymaksun.

Palautuksen haku Trafilta

Maksuosoituksen lunastusaika on 1,5 kuukautta. Sen jälkeen rahat palautuvat Trafille, mistä ne saa lunastettua ilmoittamalla tilinumeronsa. Palautus vanhenee kymmenessä vuodessa, eikä palautukselle makseta korkoa. Pienin palautettava summa on viisi euroa.

Pankista takaisin Trafille palautunutta ajoneuvoveroa haetaan aiemmin kerrotuilla tavoilla: asioimalla Trafin asiointipalvelussa, soittamalla veroneuvontaan tai lähettämällä kirjallisen Ajoneuvoveron palautushakemuksen.