Ostopaikka määrää tuontiauton ostajan kuluttajansuojan

Ostajan suoja riippuu siitä, ostetaanko tuontiauto yksityiseltä, ulkomaisesta autoliikkeestä vai suomalaisen autoliikkeen välityksellä.

Kamuxin teettämässä Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksessa selvitettiin, miten perillä suomalaiset ovat ulkomailta ostetun käytetyn auton kauppaa koskevasta suojasta.

Vain 40 prosenttia vastaajista oli tietoisia siitä, että ulkomailta ostettua autoa koskeva suoja vaihtelee ostopaikan mukaan. Suurin osa myönsi, että heillä ei ollut tietämystä asiasta, ja osa vastaajista arvioi suojan olevan samanlainen ostopaikasta riippumatta.

Monelle ostajalle voi tulla yllätyksenä myös se, että jos autossa on vikoja, niin valitukset sekä takuu- ja kuluttajansuoja-asiat on usein hoidettava ostomaassa.

Suomessa yksityisten henkilöiden väliseen autokauppaan sovelletaan kauppalakia, ja elinkeinonharjoittajan ja yksityisen henkilön väliseen kauppaan kuluttajansuojalakia. Yksityisen henkilön kanssa kauppaa tehtäessä ostajan on syytä tarkastaa auto tarkasti, sillä viat, jotka tarkastushetkellä on mahdollista huomata, ovat myös hänen vastuullaan.

Suomessa on melko tavanomaista ostaa auto yksityishenkilöltä, mutta kannattaako sitä ostaa ulkomailla? Jos auton ostaa ulkomailta yksityiseltä henkilöltä, niin ostajalla ei ole samaa suojaa, kuin mitä on Suomessa kuluttajalta ostettaessa.

‒ Ulkomailta yksityishenkilöltä auton ostava ei voi turvata Suomen kauppalakiin, vaan ostomaan lain mukaan antamaan suojaan. Ongelmia tuo myös se, että asioita hoidetaan ostomaassa, ei Suomessa, toteaa Kamuxin maajohtaja Jussi Mäkinen.

Autoliikkeen suoja ehkä vain määräajaksi

Suomalaisesta autoliikkeestä ostavalla on suojanaan kuluttajansuojalaki. Se tarkoittaa auton myyjän vastuuta selvittää auton ominaisuudet sekä mahdolliset virheet, sekä kertoa näistä ostajalle. Ostajan on voitava luottaa siihen, että auto on myyjän kertoman tiedon mukainen, mitä auton ikä, ajetut kilometrit ja auton hinta yhdessä antavat ymmärtää. Toki ostajalla on velvollisuus tarkistaa auton kunto. Jos autossa ilmenisi esimerkiksi auton ajokilometrit ja kunto huomioiden vika, ostaja voi kääntyä myyjän puoleen virhevastuun nojalla.

‒ Pääsääntöisesti ulkomailla käytetyn auton ostajalla on myös virhesuoja, mutta esimerkiksi Saksassa noudatetaan maan lakia, ja virhesuoja on rajattu aikaan. Myyjälle annetaan mahdollisuus korjata vika, mutta tämä tietää auton kanssa uutta reissua ostomaahan, toteaa Jussi Mäkinen.

Jos auton ostaja asioi suomalaisen autoliikkeen kanssa, joka tuo hänen valitsemansa auton ulkomailta, autolla on sama suoja kuin liikkeen muilla autoilla.

‒ Me hoidamme auton tullauksen ja verot sekä tarvittavat rekisteröinnit ja kilvet, joten auton ostaminen on yhtä helppoa kuin Suomessa olevan auton ostaminen. Ulkomailta itse auton hakeva voi yllättyä, kuinka paljon kuluu aikaa ja vaivaa esimerkiksi auton rekisteröintiin, muistuttaa Jussi Mäkinen.